KULD2 Lukio-diplomikurssi

Kuvataiteessa lukiodiplomi on portfoliomuotoinen itsenäinen näyttökoe, joka toteutetaan yhden kurssin aikana.

Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla täytyy olla neljä hyväksytysti suoritettua kuvataiteen kurssia.

 

 

Jessica Leskinen 2019

 

 

Julia Seppä

Katariina Leinonen
 

Sara Ojala Uni 2014
 

Lauri Asikainen
 

Mira Räisänen

Tehtävät tästä:

http://www.edu.fi/download/183355_kuvataiteen_lukiodiplomin_tehtavat_2017_2018_oph.pdf

Lukiodiplominäyttely pidetään vuosittain VALVEella. Näyttelyn järjestää
Oulun seudun kuvataideopettajien yhdistys KUVISTA ry