IB-linja

Päivitetty 8.11.2022

Kansallisen lukio-ohjelman rinnalla Lyseon lukiossa on tarjolla kansainvälinen International Baccalaureate Diploma -ohjelma, jonka päätteeksi suoritetaan kansainvälinen ylioppilastutkinto IB Diploma. Tutkinto hyväksytään Suomessa samanarvoisena kotimaisen ylioppilastutkinnon kanssa. Lisäksi tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin kaikkialla maailmassa. IB-tutkintoa opetetaan tällä hetkellä yli 2000 lukiossa 130 maassa.

Lukio-opinnot IB-ohjelmassa alkavat valmistavalla preDP-vuodella. Valmistavan vuoden aikana opiskelijat hankkivat IB-opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä kehittävät kielitaitoaan. Opiskelu on kurssimuotoista ja opetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti kansallista opetussuunnitelmaa. Valmistavan vuoden opinto-ohjelmaan sisältyy pakollisia kursseja ja opiskelijan on suoritettava vuoden aikana vähintään 28 kurssia. 

Varsinainen IB-ohjelma on kaksivuotinen ja koko sen ajan opiskellaan kuutta (tai seitsemää) oppiainetta. Opiskelija valitsee oppiaineet seuraavista aineryhmistä (suluissa Lyseossa tällä hetkellä tarjottavat oppiaineet):

  1. äidinkieli ja/tai muu vahva kieli (englanti, suomi tai itsenäinen muu äidinkieli),
  2. vieras kieli (englanti, lukiossa alkava ranska)
  3. humanistiset ja yhteiskunnalliset aineet (taloustiede, historia, psykologia),
  4. luonnontieteet (biologia, fysiikka ja kemia) ja
  5. matematiikka (neljä eri matematiikan tasoa).

Oppiaineet tulee valita siten, että opiskelijalla on vähintään kaksi kieltä, joista toinen vähintään äidinkielen tasoisena (eli ryhmästä 1), näiden lisäksi valitaan vähintään yksi oppiaine aineryhmistä 3 ja 4 sekä matematiikkaa ryhmästä 5.  Kuuden (tai seitsemän) valitun aineen lisäksi tutkinnon vaatimuksiin kuuluu kriittiseen ajatteluun kannustava Theory of Knowledge (ToK) -kurssi; luovaa toimintaa, liikuntaa ja vapaaehtoistyötä sisältävä CAS -kurssi sekä Extended Essay eli laajahko tutkielma opiskelijan valitsemasta aihepiiristä.

Lisätietoja hakemisesta IB-linjalle

IB -järjestön kotisivut

IBCP opinnot Oulun seudun ammattiopistossa

Oulun seudun ammattiopisto tarjoaa kansainvälisen liiketalouden perustutkintoa (kansainvälinen asiakaspalveltu ja myynti), jonka yhteydessä opiskelijat suorittavat myös International Baccalaureate career-related programme opinnot. Lisätietoa liiketalouden perustutkinnosta löydät OSAOn kotisivuilta.