Muualla suoritettavat opinnot

Lyseon opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kursseja myös muissa Oulun kaupungin lukioissa. Kumppanuuslukiossa suoritetut kurssit hyväksytään osaksi opiskelijan oppimäärää, mutta muualla suoritettavista kursseista on aina ilmoitettava etukäteen Lyseon opinto-ohjaajalle ja omalle ryhmänohjaajalle.

Erityistehtävän saaneiden lukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio, Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) erityisohjelmaan kuuluvat kurssit eivät pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille. Opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa itsenäisesti opetukseen osallistumasta kumppanuuslukiossa sellaista kurssia, jonka hän voi lukuvuoden aikana suorittaa kotilukiossaan joko kurssille osallistumalla tai itsenäisesti opetukseen osallistumatta.

Opiskelijalla on mahdollisuus opinto-ohjaajan kanssa keskusteltuaan siirtyä opiskelemaan toiseen lukioon kokonaisen jakson ajaksi. Tällöin hän valitsee kaikki jakson aikana suoritettavat kurssit kumppanuuslukiosta. Opiskelupaikan vaihtaminen pidemmäksi kuin yhden jakson ajaksi edellyttää sekä kotilukion että kumppanuuslukion rehtoreiden luvan. Opiskelijalla voi lukioaikana olla korkeintaan kolme kumppanuuslukioissa suoritettua vaihtojaksoa.

Kumppanuuslukioiden kurssitarjottimet ovat näkyvissä kaikille Wilmassa. Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu viimeistään kolme työpäivää ennen ko. jakson alkua Wilmassa. Tämän jälkeen kurssille voi päästä mukaan vain kurssin opettajan luvalla. Kursseille osallistuminen on mahdollista vain siinä tapauksessa, että ko. kursseilla on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla kursseille ilmoittautumisessa.

Karjasillan lukio, Laanilan lukio, Madetojan musiikkilukio, Merikosken lukio, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ja Pateniemen lukionoudattavat samaa tuntikaaviota ja jaksojärjestelmää kuin Lyseon lukio(Huom: Jaksoissa 1–3 Lyseossa on käytössä tuntikaavio, joka poikkeaamuiden lukioiden käyttämästä tuntikaaviosta keskiviikon osalta siten,että koodit 2 ja 8 vaihdetaan keskenään). Kastellin lukiossa ja Oulun aikuislukiossapäivittäisen työjärjestyksen pohjana on hiukan erilainen tuntikaavio.Huomioitavana on myös, että aikuislukion lukuvuosi on jaettu kuuteenjaksoon.

Kaupungin lukioiden yhteistyöstä tarkemmin Rotokollassa (pdf-dokumentti).

Kaupungin lukioiden lisäksi lyseolaiset voivat suorittaa opintoja muun muassa

Katso lisätietoja linkkien takaa.