KU1 - Minä, kuva ja kulttuuri

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita
 • oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja
 • oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia
 • oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti jatulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön jayhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassatyöskentelyssään
 • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa
   
Keskeiset sisällöt
 • mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset
 • kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa
 • taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita
 • oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö
 • kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika
 • kuvantulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin,analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen,ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan.
 
Äiti on vähän väsynyt, Satu Huotari 2006
 
Tutustuminen Oulun kulttuuri- ja näyttelytarjontaan.
Mari Metsämäen näyttely Valvegalleriassa 2010.
 
Vierailu Oulun taidemuseossa
 
Absolut Stenman -näyttelyssä k.2009
Vilja selittää ja Ville kuuntelee
 
Anna toimii Lauralle kirjoitusalustana