KU2 - Ympäristö, paikka ja tila

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja
 • oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja erinäkökulmista, kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti jakulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta
 • oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä
 • ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen ympäristösuunnittelussa ja laajemmin visuaalisessa kulttuurissa
 • tutustuu oululaiseen ja paikallisen ympäristön arkkitehtuurin ja rakennusperinteeseen
 • tutustuu Pohjanmaan luonnon ja rakennetun ympäristön erityispiirteisiin 
 
Keskeiset sisällöt
 • tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana
 • arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja materiaali
 • maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä
 • arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta
 • mallintaminen, pienoismallit ja materiaalikokeilut


Aleksi Viitala Hopeoitu iPad teline 2015


Kurssin aikana vieraillaan Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla

 
Teollista muotoilua