KU3 - Media ja kuvien viestit

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii erittelemään ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen
 • ymmärtää kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa
 • oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa välineenä
 • oppii analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan
 • osallistuu mahdollisuuksien mukaan paikallisiin media- ja kulttuuritapahtumiin, esimerkiksi Lasten ja nuorten elokuvafestivaaleihin sekä Musiikkivideofestivaalitapahtumiin
   
Keskeiset sisällöt
 • kuva mediassa: kuvajournalismi, mainonta, viihteen kuvat,popularikulttuuri, sarjakuva, www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisu
 • graafinen suunnittelu: taitto, typografia, kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmät
 • mediakuvien aatekriittinen ja kulttuurinen tarkastelu eri aikoina, paikoissa ja osakulttuureissa 
 • valokuva mediassa
 • elokuva ja video: perinteinen ja uudistuva kuvakerronta
 • visuaalisuus tuotteistamisessa ja tuotemerkin luomisessa
 • vierailut valokuvanäyttelyissä, esimerkiksi Oulun Rantagalleriassa
 • tutustuminen paikalliseen mediatuottamiseen, esimerkiksi lehden, mainostoimiston tai paikallistelevision toimintaan


Matti Tölli


Petri Paakkola
 

Inna Kajaste
 


pulttiboys: gospelnyrkkeilijä