Erityisopetus

Erityisopettajan kanssa on mahdollista selvitellä oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia. Erityisopettaja ei anna tukiopetusta oppiaineiden sisältöihin liittyvissä asioissa, mutta hän voi tukea ja ohjata opiskelijaa esimerkiksi itselle sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin löytymisessä.

Mikäli opiskelijalla on jokin erityisvaikeus (esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeus), se voidaan huomioida opiskelijan hyväksi hänen arvioinnissaan. Oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilastutkinnossa opiskelija on oikeutettu erityisjärjestelyihin, mikäli tuen tarve niitä edellyttää. Erityisopettaja voi tarvittaessa laatia opiskelijan luku- ja kirjoitusvaikeudesta lausunnon ylioppilastutkintolautakunnalle.

Erityisopetuksen tarpeesta voi keskustella aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kanssa. Erityisopettajaan voi ottaa myös suoraan yhteyttä. / For support in special educational needs (dyslexia etc) please contact Mrs. Titta Torppa (contact info below).

Oulun Lyseon lukion erityisopettajana toimii Titta Torppa.
e-mail: titta.torppa@ouka.fi
puh. 044 703 9675