Apua matematiikkaan

Matikkaneuvola / Math help desk

Matikkaneuvolasta voit saada apua kotitehtäviin tai kansantajuista selvitystä matemaattisiin käsitteisiinja menetelmiin. Opastajina ovat matikkatuutorit eli matematiikan opinnoissaan pidemmälle ehtineet lyseolaiset. Neuvola on tarkoitettu sekä pitkän että lyhyen matematiikan opiskelijoille. Myös fysiikan ja kemian opiskelijoita tuetaan.