Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Oulun Lyseon lukion opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita henkilökohtaisen opintosuunnitelma tekemisessä. Henkilökohtainen opintosuunnitelma koostuu: opiskelusuunnitelmasta, ylioppilastutkintosuunnitelmasta ja jatko-opintosuunnitelmasta. Opinto-ohjaajat auttavat opiskelijoita lukio-opintojen etenemisessä, jatko-opinto – ja urasuunnittelussa sekä henkilökohtaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajat ohjaavat opiskelijoita lukio-opintojen eri vaiheissa henkilökohtaisessa tai ryhmä- ja luokkamuotoisessa opinto-ohjauksessa. Henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen voi varata ajan: wilman kautta, sähköpostitse, puhelimitse, ajanvarauslistalta tai käymällä opinto-ohjaajan työhuoneella. Luokkamuotoinen opinto-ohjaus tarkoittaa opinto-ohjauksen kursseja:

 • OP1 Minä opiskelijana (pakollinen kurssi) – 1. vuoden 1.-2. jaksossa
 • OP2 Jatko-opinnot ja työelämä (pakollinen kurssi) – hajautetusti 2. ja 3. vuotena
 • OP4 Lukio-opintoihin perehtyminen - 1. vuoden 1.-2. jaksossa
 • OP7 Kohti korkeakouluopintoja – 2.-3. v

Oulun Lyseon lukion opinto-ohjaajat 2021-2022:

Johanna Granath  Lyseo

p. 044 703 9937, johanna.granath(at)ouka.fi.

 • 1.vsk: HIS, TJU, SAM
 • 2.vsk: KTT, HaKii, PJÄ
 • 3.vsk: MBE, KSO, SJK

Tiina Rautalin Lyseon lukio ja August Sahlsten-lukio (Tyrnävän kampus)

p. 044 703 9454, tiina.rautalin(at)eduouka.fi

 • 1.vsk: SPI, KAL, AS21 (NHA)
 • 2.vsk: MALV, PPI, AS20 (LPE)
 • 3.vsk: TSI, SVÄH, AS19 (TPI)
 • 4.vsk: RAJ

Jukka Raustia IB

p. 040 621 3684, jukka.raustia(at)eduouka.fi

 • 1.vsk: HKI, MJO
 • 2.vsk: MJU, EJY
 • 3.vsk: MMO, VKI

 

Opiskelijaa ohjaavat Lyseossa myös

Rehtori
Rehtorin tehtävänä on tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Rehtori tukee toiminnallaan opinto-ohjaajan ja opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjaustoiminnan suunnittelua koko oppilaitoksen yhteisenä tehtävänä.

Ryhmänohjaaja
Jokainen lukion opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Lukio-opintojen alkuvaiheessa näiden ryhmien ohjauksessa pääpaino on ryhmäytymisessä; opiskelijat oppivat tuntemaan oman ryhmänsä jäsenet ja ryhmänohjaajan sekä koulun käytänteet.

Ryhmänohjaaja huolehtii koulun yhteisten asioiden tiedottamisesta ryhmälleen. Hän seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja kurssikertymää. Ryhmänohjaajan velvollisuutena on tiedottaa havainnoistaan opiskelijahuoltohenkilöstölle. Ryhmänohjaaja vastaa yhteydenpidosta oman ryhmänsä opiskelijoiden huoltajiin.

Aineenopettaja
Aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa ja oppiaineeseen liittyvissä kysymyksissä koko lukio-opintojen ajan. Aineenopettaja toimii ennaltaehkäisevässä roolissa ja puuttuu ajoissa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin sekä opiskeluvaikeuksiin.