Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat Jukka Raustia ja Hanna Juntunen ovat tavattavissa koululla päivittäin. Opinto-ohjaus on jaettu ohjausryhmittäin.

Puhelimitse tavoitat

- Jukan numerosta 044 703 9454 ja sähköpostitse osoitteesta jukka.raustia (at) eduouka.fi

- Hanna numerosta 044 703 9937 ja sähköpostitse osoitteesta hanna.juntunen (at) eduouka.fi

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa ja kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta sekä elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opinto-ohjaaja antaa luokkamuotoisen ohjauksen lisäksi henkilökohtaista ohjausta. Opinto-ohjaajan vastuulla ovat opiskelijoiden jatkokoulutus- ja ammattisuunnitelmiin liittyvät ohjaukselliset kysymykset, mutta myös nuoren elämäntilanteeseen ja -hallintaan liittyvät asiat. Ota rohkeasti yhteyttä!

Opiskelijaa ohjaavat Lyseossa myös

Rehtori
Rehtorin tehtävänä on tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Rehtori tukee toiminnallaan opinto-ohjaajan ja opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ohjaustoiminnan suunnittelua koko oppilaitoksen yhteisenä tehtävänä.

Ryhmänohjaaja
Jokainen lukion opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Lukio-opintojen alkuvaiheessa näiden ryhmien ohjauksessa pääpaino on ryhmäytymisessä; opiskelijat oppivat tuntemaan oman ryhmänsä jäsenet ja ryhmänohjaajan sekä koulun käytänteet.

Ryhmänohjaaja huolehtii koulun yhteisten asioiden tiedottamisesta ryhmälleen. Hän seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja kurssikertymää. Ryhmänohjaajan velvollisuutena on tiedottaa havainnoistaan opiskelijahuoltohenkilöstölle. Ryhmänohjaaja vastaa yhteydenpidosta oman ryhmänsä opiskelijoiden huoltajiin.

Aineenopettaja
Aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa ja oppiaineeseen liittyvissä kysymyksissä koko lukio-opintojen ajan. Aineenopettaja toimii ennaltaehkäisevässä roolissa ja puuttuu ajoissa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin sekä opiskeluvaikeuksiin.

 

Ja muista: Lukio-opintojen alkuvaiheessa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka sisältää suunnitelman opintojen suoritusajasta ja sisällöstä. Opiskelijaa ohjataan seuraamaan oman opiskelusuunnitelman toteutumista ja päivittämään sitä. Opiskelija saa ohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti ottaen huomioon ylioppilaskirjoitukset ja jatkokoulutus-suunnitelmat.