Oulun Lyseon historiahanke lykkääntyy

Oulun Lyseon Senioriyhdistys ry käynnisti 29.6.2009 koulun historiahankkeen asettamalla historiatoimikunnan ja valitsemalla professori Matti Lackmanin historiateoksen kirjoittajaksi. Hän oli antanut hankkeelle jo aiemmin suostumuksensa.

Matti Lackmanin kanssa solmittiin asiasta aiesopimus, jossa todettiin, että senioriyhdistys pyrkii rahoittamaan hankkeen pääasiallisesti eri rahastojen apurahojen turvin. Tuolloin vallitsi vielä näkemys, että ottaen huomioon Oulun Lyseon merkityksen Pohjois-Suomen kouluolojen kehittymisessä, apurahoja olisi hyvinkin ollut mahdollisuus saada. Aiesopimuksessa kuitenkin todettiin, että siltä varalta, ettei apurahoja ole saaatavilla, voidaan hanke keskeyttää. Näin jouduttiinkin menettelemään jo varsin pian sopimuksen solmimisen jälkeen.

Koska hankkeen rahoituksessa ja senioriyhdistyksen varallisuudessa ei ole tapahtunut muutoksia, päättivät professori Matti Lackman ja senioriyhdistys purkaa sopimuksen 4.12.2012. Tämä katsottiin tärkeäksi myös sen vuoksi, ettei aiesopimus olisi jatkossa esteenä Matti Lackmanin tutkimustyölle.

Professori Matti Lackman ryhtyi 2009 aiesopimuksen perusteella ripeästi tutkimustyöhön ja hän ansaitsee senioriyhdistyksen kiitoksen hyvänä kumppanina historiahankkeelle. Senioriyhdistys on myös iloinen, että häneltä liikeni aikaa kirjoittaa pienimuotoinen historiikki syksyllä 2011 julkaistuun Lyseon  matrikkelikirjaan.

Senioriyhdistys ei ole kuitenkaan haudannut hanketta, vaikka se suunnitellussa muodossa ei toteutunutkaan. Hanke lykkääntyy ja uusia suunnitelmia tehdään.

Jyrki Ristiluoma
Lyseon senioriyhdistyksen puheenjohtaja