Aino Laitilalle kannustuspalkinto matematiikan opetuksen kehittämisestä

Lyseon matematiikan opettaja Aino Laitila on saanut Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön matemaattisten aineiden opettajan kannustapalkinnon. Palkinto annetaan Ainon työstä matematiikan opetuksen kehittäjänä. Palkinnon arvo on 5000 euroa. Lyseolaiset onnittelevat Ainoa! 

Aino on lukuvuoden 2014-2015 virkavapaalla Lyseosta ja avaa matematiikan saloja Espoon Leppävaaran lukiolaisille. Lukuvuoden alun terveiset Ainolta lyseolaisille!