Tutustumisilta 9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen oli 16.1.23 – katso tallenne ja UKK

9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestetyn illan tallenne on katsottavissa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=ZKjD_pLQwa0 ja alla UKK-palsta.

Mitä pitkiä (A-kieliä) Lyseolla on tarjolla?
Englanti, ruotsi, ranska, saksa ja espanja
 
Miten voin valita kuvataidepainotuksen opintoihini? Haetaanko sinne erikseen? 
Kuvataiteen painotus on opiskelijan oma valinta eikä oikeutta käydä lisäkursseja tarvitse hakea millään tavalla. Kuvataiteen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa juttelemalla oma suunnitelma hahmottuu parhaiten.
 
Miten Lyseolla voi yhdistää urheilun ja opiskelun?  
Lyseolla ei ole erillistä urheilulinjaa, mutta talo on iso ja kursseja voi käydä hyvin joustavalla tavalla – näin urheilijakin voi hyvin räätälöidä opiskeluaikatauluaan siten, että aktiivinenkin urheiluharrastus onnistuu opintojen aikana.
 
Onko Lyseo kilpailuhenkinen lukio?  
Monilla lyseolaisilla on tavoitteita niin lukio-opintojen kuin myöhempienkin opintojen suhteen, mutta kaikki kilvoittelevat vain itsensä kanssa. Lyseolla ei vertailla opiskelijoita toisiinsa eikä mitään ranking-listaa ole.
 
Muodostuuko Lyseolle kielten ryhmiä?  
Kaikissa Lyseolla tarjottavissa kielissä ryhmät muodostetaan, osa kuitenkin yhteistyössä Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kanssa.
 
Millaisia koulukohtaisia kursseja Lyseolla on?  
Oppiaineissa on lukion oppimäärää kertaavia abikursseja sekä sitten erilaisia työkursseja, taito- ja taideaineiden erikoiskursseja sekä vuosittain erilaisina toteutuvia kansainvälisiin projekteihin liittyviä kursseja. 
 
Onko Lyseolla ryhmiä tai tukiopetusta matematiikkaan?  
Matematiikassa on laskupajatoimintaa ja myös tukiopetusta ja tukikursseja. 
 
Miksi tulisin Lyseoon?  
Loistava sijainta, komea historia, upea talo, mahtavat opiskelijat ja innostavat opettajat – siinä ainakin muutama syy :)
 
Mitä kieliä voi aloittaa Lyseolla, jos ei ole aiemmin opiskellut kyseistä kieltä (B3-kieli)?
Kiina, suomi, ranska, saksa, venäjä, latina ja espanja
 
Onko IB-lukiossa samanlaisia ylioppilaskirjoituksia kuin normi suomenkielisessä lukiossa? 
IB –ohjelmassa on loppukokeet, jotka vastaavat kansallisen lukio-ohjelman ylioppilastutkintokokeita. Loppukokeet sijoittuvat huhti-toukokuun vaihteeseen ja päättyvät toukokuun puolen välin tienoilla. IB-ohjelman aineista saadut arvosanat vastaavat todistusvalinnassa suomalaisia ylioppilaskirjoitusten arvosanoja.
 
Voiko IB-lukiossa opiskeleva osallistua myös Lyseon lukion lehden kirjoitukseen tai muuhun toimintaan? Voivatko he osallistua esim. wanhojen tansseihin tai penkkareihin? 
IB-lukiolaiset voivat halutessaan osallistua Oulun Lyseon lukion opiskelijoille suunnattuun kaikkeen toimintaan, kuten mahdollisiin kerhoihin, opintomatkoihin jne. Myös wanhat ja penkkarit kuuluvat IB-lukiolaisen lukiokokemuksiin. Penkkareita juhlimme jopa kahteen kertaan! Yhdessä muiden kanssa helmikuussa ja maaliskuun lopussa järjestämme vielä omat pienimuotoisemmat penkkarit alkavan lukuloman kunniaksi.  
Ylioppilaskirjoituksiin IB Diploma -ohjelmassa opiskeleva nuori voi osallistua rehtorin luvalla. IB-lukiolaiset osallistuvat kansallisella puolella erityisesti kielten ylioppilaskokeisiin, mm. ruotsia kirjoitetaan paljon ylimääräisenä.  
 
Onko IB-lukiossa samanlaisia koeviikkoja kuin normilukiossa ja minkä perusteella numero määräytyy? Tuleeko se esim.  kokonaan kokeiden numeron perusteella? 
IB-lukiossa noudetaan samanlaista periodilukujärjestystä kuin kansallisellakin puolella. Ns. koeviikot sisältävät paljon muutakin kuin kokeita. Teemme ryhmä- ja laboratoriotöitä, katsomme pidempiä elokuvia, käymme vierailulla tai työstämme kirjoitelmia tai esitelmiä.  
 
Arvosanan määräytymisen perusteet vaihtelevat periodikohtaisesti ja arviointiperusteet näkyvät periodikohtaisessa opintojaksosuunnitelmassa. Yleisesti ottaen arviointi tehdään monipuolisen osaamisen näytön perusteella yksittäisen kokeen sijaan. 
 
IB-lukio suoritetaan 3 vuoteen. Voiko siellä siis päästä vaihtoon ulkomaille? 
Vaihto-opiskeluun lähteminen on mahdollista 1. lukiovuoden jälkeen. Nuori ja hänen perheensä järjestävät vaihdon itse vaihto-opiskelujärjestöjen kanssa. Muistutamme myös, että korkeakouluopiskelun aikana (niin AMK kuin YO) Suomessa ja ulkomailla pääsee tyypillisesti vaihtoon ilman että tästä koituu opiskelijalle ylimääräisiä kustannuksia tai ylimääräisiä opintovuosia. 
 
Millainen linja lyseolla ja IB:ssä on opettajien poissaoloissa? Palkataanko sijaisia vai miten opetus järjestetään? 
Sijaisten osalta toimitaan samoin sekä kansallisessa että IB-ohjelmassa: yli 3 päivän poissaoloihin sijainen hankitaan, mikäli osaava sellainen vain on suinkin saatavilla. IB-linjalla opetuskielenä on englanti ja tämä saattaa vaikeuttaa sijaisten saamista. Korona-aikana opettajien poissaoloja oli huomattavasti tavanomaista enemmän ja tämä vaikutti myös sijaisten saatavuuteen.
 
Kuinka hyvin IB-lukiosta pääsee opiskelemaan ulkomaille? Entä Suomeen? 
IB Diploma on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tutkinto. Suurin osa tunneista yliopistoista ilmoittaa valintakriteeerit suoraan myös IB Diplomalla opiskelupaikkaa hakeville. Noin 30 % meiltä valmistuvista opiskelijoista suuntautuu jatkamaan opintojaan Suomen ulkopuolelle.
 
Suomessa IB Diploma antaa ylioppilastutkinnon kanssa yhtäläiset jatko-opiskelukelpoisuudet. 
 
Kokivatko normaaleista suomalaisista peruskouluista tulleet opiskelijat, että heidän numeronsa laskivat IB-lukioon mennessä? 
On sangen tavallista, että lukion aloittavalla nuorella arvosanat laskevat jonkin verran. Lukio-opiskelu on erilaista kuin peruskoulussa opiskeleminen. Opittavaa on enemmän, sisältö on haasteellisempaa ja etenemisen tahti on nopeampi. Tämä koskee niin kansallista kuin IB-ohjelmaakin.  
 
Suurin osa IB-ohjelmassa opiskelevista nuorista tulee suomenkielisistä kouluista. Arvosanoihin emme ole havainneet opiskelukielitaustalla olevan ainakaan kovin suurta vaikutusta. Kielitaito paranee tyypillisesti PreDP-vuoden aikana tasolle, joka mahdollistaa täysipainoisen opiskelun.