Uudentyyppinen aikataulu kokeilukäytössä 5. jakson päättöviikolla / English translation in the end

Lukiosta on muotoutunut yhä koekeskeisempi opiskelupaikka: viidesosa vuoden työpäivistä käytetään pelkkiin kurssikokeisiin ja näiden päälle tulevat ylioppilaskokeet, uusintakokeet, korotuskokeet ja erilaiset suulliset kokeet. Kaikki nämä aikatauluineen ja muine järjestelyineen tuovat opiskeluun kiireen tuntua ja aiheuttavat joillekin ahdistustakin.

Lyseossa yritetään tarttua härkää sarvista ja kääntää kehityksen kelkkaa. Yhtenä keinona kevään 5. jaksossa kokeillaan jakson päättöviikon uudentyyppistä aikataulusta. Kokeilussa kunakin jakson lopun päivänä keskitytään vain yhteen oppiaineeseen sen sijaan, että joka päivä tehtäisiin yhden kurssin koe ja saman tien kerrattaisiin seuraavan päivän kokeeseen. Tavoitteena on vähentää koeviikon edestakaisin ryntäilyä ja antaa opiskelijoille ja opettajille vapauksia suunnitella viimeisten päivien ohjelma kurssin tarpeiden mukaisesti.

Toteutustapa vaihtelee siis kursseittain, mutta päivä alkaa aikaisintaan klo 9.00 ja päättyy viimeistään klo 15.00. Ruokailu sijoitetaan aikavälille 10.50–13.00. Varsinainen työskentelyaika pysyy kutakuinkin samana. Päättöpäivät ovat samoilla paikoilla kuin opinto-oppaassa on ilmoitettukin eli 22.5. on 1. koodin päättöpäivä, 23.5. puolestaan 2. koodin päättöpäivä ja niin edelleen. 

Koeviikolla ja sen jälkeen kaikille avataan Wilma-kysely, johon toivotaan palauteteita niin opettajilta kuin opiskelijolta. Syksyllä palautteita työstetään työryhmässä, jossa ovat niin opettajien kuin opiskelijoiden edustajat. Palautteen pohjalta katsomme yhdessä, millä tavalla lukuvuoden 2013-2014 kurssien päättöviikot on hyvä järjestää.

Toivon että kokeilu innostaa niin opettajat kuin opiskelijat ideoimaan ja toteuttamaan uudenlaisia tapoja aikatauluttaa kurssin töitä ja arvioida osaamista! 

Arviointityöryhmän puolesta 

Mika
rehtori

- - In English - -
Almost one fift of the school work is dedicated to exams (regular exam weeks, mock exams, final exams, retakes etc.). This causes a lot of hustle and anxiety at least for some. At Lyseo we are trying to change the course and find ways to give teachers and students better possibilities to focus to the main thing: learning.

In order to find new ways to work, we are going to try new timetable in the end of 5th jakso. Last seven days of the term are scheduled so that every course has its very own day. On 22.5. is the last day of the courses in the 1st code, on 23.5. last day for the courses in the 2nd code etc. 

Teachers and students can plan the specific timetable freely, but work should be done between 9 am and 3 pm.
 

During the week students and teachers can give feedback about the new arrangements and suggest improvements. Questionnaire will be at Wilma. In the beginning of the autumn we will go through the feedback in the group of preventatives among teachers and students. Together we will also decide how to schedule course work in academic year 2013-2014. 

I hope that this experiment will inspire teachers and students to innovate new ways to organize course work and to develop new ways of assessment.
On behalf of the planning committee

Mika
head