Uusi IRC-palvelinohjelmisto ja SSL-protokolla

Lyseolle on uuden IRC-palvelinohjelmiston käyttöönoton yhteydessä otettu käyttöön salattu SSL-protokolla.

IRC-palvelimelle yhdistäminen käyttäen salattua protokollaa onnistuu kahdella eri tavalla:

1. Käyttäjä yhdistää käsin, jolloin komentoon lisätään -ssl. Esimerkiksi: /connect -ssl irc.lyseo.edu.ouka.fi

2. Jos käyttäjä käyttää .irssi/config -tiedostossa olevaa määrittelyä, tulee tiedostossa olevat, Lyseota koskevat määrittelyt muuttaa seuraavanlaisiksi:

port = "6697";
use_ssl = "yes";
ssl_verify = "no";

 

Mikäli yhdistät kellarilta, on suositeltavaa käyttää osoitetta irc.lyseo.edu.ouka.fi. Ulkoverkosta yhdistäessä käytetään aina osoitetta lyseo.edu.ouka.fi.