Oulun Lyseon vanhempainyhdistys ry.

Oulun Lyseon lukion vanhempainyhdistyksen kannanotto 15.5.2020

OPETUSHENKILÖKUNNAN LOMAUTUKSET KOHTUUTTOMIA

– Lomautusten toteutuessa opiskelijat ovat suurimmat häviäjät

Tulevana maanantaina Oulun kaupunginhallitus on päättämässä ensi syksyn mahdollisista opetushenkilöstöön kohdentuvista lomautuksista. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne ja etäopetus kevätlukukauden aikana ovat jo itsessään olleet hyvin kuormittavia oppilaille sekä opettajille. Nyt kuormaa lisätään lomautusuhalla. Lomautuksilla tavoiteltu säästö ei tulisi olemaan missään suhteessa opetukselle ja oppilaille aiheutettuun vahinkoon.

Jo nyt opetushenkilöstö tekee valtavasti lisätöitä, jotta etäopetus ja oppilaan oikeus opetukseen toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Syksyn lomautukset lisäisivät vuoteen 2020 kohdistuvaa heikennystä opetukseen koko kevään jatkuneen pakollisen etäopetuksen jatkona. Lomautusten aikana on vaara, että tarjolla ei ole edes etäopetusta vaan joudutaan kokonaan omatoimiopiskeluun.

Oulun lukioiden lomautukset tapahtuisivat syksyllä uuden lukukauden avauksen jälkeen. Suurimpina kärsijöinä tällöin olisivat lukion aloittaneet ensimmäisen vuoden opiskelijat sekä kolmannen vuoden ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat opiskelijat. Ensimmäisen vuoden opiskelijat tarvitsevat ammattitaitoiset opettajat tuekseen, koska muutos peruskoulusta lukioon on valtava. Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat opiskelijat puolestaan tarvitsevat kaiken tuen – korkeakoulujen pääsykoeuudistus on nostanut yo-kokeiden painoarvoa yhä entisestään.

Syksyn ylioppilaskirjoitusten aikatauluja on jo muutettu hajauttaen ne pidemmälle aikavälille. Tämä vaatii enemmän opettajia valvontatehtäviin ja lisää muiden opiskelijoiden omatoimista opiskelua. Lukio-opiskelu on todella vaativaa ja pelkät kirjat eivät riitä. Opettajia tarvitaan opettamaan ja tukemaan opiskelijoita opinnoissaan.

Lukiolaiset kilpailevat tulevista jatko-opintopaikoista ja koska muissa suurissa kaupungeissa lomautuksia ei ole, koituvat lomautukset oululaisten sekä lähikuntien opiskelijoiden tappioksi ja heikentävät heidän asemaa jatko-opintoihin kansallisessa kilpailussa.

Opiskelijan oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön sekä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ei toteudu mahdollisten lomautusten aikana. Vanhempien suuri huolenaihe on lähiopetuksen vähenevä määrä. Kun mahdolliset koulupudokkaat saadaan syksyllä kouluun, niin saavutettu opiskelurytmi kärsii lomautusten myötä. Vaarana on opiskelijoiden motivaation romahtaminen ja opiskelun keskeyttäminen.

Nyt ei ole lomautusten aika, vaan meidän tulisi osoittaa vahva tuki koko opetushenkilöstölle. Oulun Lyseon lukion vanhempainyhdistys odottaa Oulun kaupunginhallitukselta tukea opiskelijoille ja opetushenkilöstölle satsaamalla tulevaisuuteen välttämällä opetushenkilöstön lomautukset!

Oulussa 15.5.2020

OULUN LYSEON LUKION VANHEMPAINYHDISTYS ry.

Johtokunta

----
Oulun Lyseon lukion vanhempainyhdistyksen vuosikokouksessa tiistaina 10.9.2019 valittiin uusi johtokunta. Katso yhteystiedot
----
Yhdistyksen tarkoitus on
  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda nuorille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.
Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain muun muassa abien penkkarijuhlan yhteydessä ruokailun ja kahvihetken abeille, opettajille ja abien ystäville ja sukulaisille. Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen.
 
Kaikki Oulun Lyseon lukion oppilaiden vanhemmat ovat oikeutettuja yhdistyksen jäseniksi. Voit maksaa kannatusjäsenmaksun 20 euroa yhdistyksen tilille FI53 5740 4420 0569 76 

 

----

 

Säännöt

Yhteystiedot

Toimintakertomus 2018-2019

Toimintasuunnitelma 2019-2020