Eettiset periaatteet ja järjestyssäännöt

Eettiset periaatteet

Oulun Lyseon lukion eettisissä periaatteissa tarkastellaan koulun arkea eettiseltä kannalta ja samalla edistetään eettisyyden toteutumista koulussa. Ohjeisto ei ole lopullinen, vaan se on koulun sisäisen arvokeskustelun kautta itseään korjaava. Sen avulla korostetaan sitä, että jokainen koulyhteisön jäsen pyrkii toiminaan eettisesti vastuullisena yhteisön jäsenenä. Ihmisarvon kunnioittaminen ja toisen ihmisen arvostaminen ovat perusarvoja.

Oulun Lyseossa toimimme eettisesti ja vastuullisesti. Kunnioitamme ihmisarvoa ja toisen ihmisen koskemattomuutta.

Kouluyhteisö

 • Oulun Lyseon kouluyhteisöön kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työntekijät eli kaikki lyseolaiset.

Ihmisarvon kunnioittaminen

 • Ihmisarvon kunnioittaminen on ystävällistä käyttäytymistä toista ihmistä kohtaan.
 • Arvostamme jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja tuemme myönteistä minäkäsitystä.
 • Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.
 • Ketään ei kiusata eikä syrjitä.

Eettinen vastuu opiskelussa ja työnteossa

 • Opiskelussa ja työnteossa edellytämme rehellisyyttä.
 • Pidämme kiinni yhteisistä sopimuksista.
 • Jokainen on vastuussa koulun työskentelyilmapiiristä. Kouluyhteisössä ei loukata toisia sanoilla eikä kenestäkään puhuta pahaa. Palautetta annamme totuudenmukaisesti mutta kannustavasti.
 • Kaikilla on oikeus onnistua ja epäonnistua.

Luonnon ja eri kulttuurien arvostus

 • Arvostamme oman kulttuurin rinnalla myös muita kulttuureja.
 • Otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet. 

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. Säännöt koskevat soveltuvin osin kaikkia kouluyhteisön jäseniä sekä koulussa vierailevia henkilöitä. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista lukiolain 26 §:n mukaisesti.

Yleistä

 1. Noudata hyviä tapoja, siisteyttä ja järjestystä. Odota vuoroasi, siivoa jälkesi ja huolehdi tavarat paikoilleen, niin koulun tilat pysyvät viihtyisinä ja turvallisina.
 2. Pidä ruokalakin siistinä. Ota ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä. Palauta astiat ja tarjottimet puhdistettuina oikeille paikoilleen palautusvaunuun.
 3. Noudata erikseen sovittuja ohjeita erikoisluokissa (esimerkiksi musiikki- ja kuvataideluokassa sekä kemian laboratoriossa).
 4. Kirjasto on hiljainen työskentelytila. Äänekkäät keskustelut, musiikin kuuntelu tai muu häiritsevä toiminta ei kuulu kirjastoon.
 5. Koulun tiloja ja välineitä saat käyttää myös oppituntien ulkopuolella, kun toiminta liittyy opiskeluun tai koulun harrastustoimintaan. Käyttäjänä olet vastuussa tilojen ja välineiden kunnosta ja velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingot.
 6. Tupakkatuotteiden, huumeiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleskelu koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
 7. Säilytä kulkuvälineitä niille tarkoitetuilla paikoilla. Autojen pysäköinti piha-alueella on sallittu koulupäivän aikana vain rehtorin myöntämällä pysäköintiluvalla. Pysäköintiä koulun pihalla valvotaan.

Opiskelua koskevat säännöt

 1. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. Saavu oppitunneille ajoissa, sillä myöhästyminen häiritsee muiden opiskelua.
 2. Pidä tarvittavat välineet mukana oppitunneilla. Älä käytä opiskelua häiritseviä laitteita tunnin aikana.
 3. Poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan allekirjoittama selvitys.
 4. Opinnoissa etenemisestä kertoviin tiedotteisiin ja todistuksiin pyydetään alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajilta allekirjoitus tai Wilman sähköinen lukukuittaus.