• Antisemitismi
    • Kansallissosialistisen antisemitismin uskonnollis-kristillinen sisältö
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kansallissosialistisen antisemitismin uskonnollis-kristillinen sisältö

Kansallissosialismin ideologit hyödynsivät vuosituhantista kristillisen kirkon perinnettä omalla erikoisella tavalla rotuantisemitistisissä näkemyksissään. He antoivat rotuantisemitismille myös uskonnollis-kristillisen sisällön. Kansallissosialismin ideologien Adolf Hitlerin, Joseph Goebbelsin ja Dietrich Eckartin antisemitismi tukeutui Uuden Testamentin traditioon. Kristillisen antijudaismin tavoin kansallissosialismin ideologit julistivat juutalaiset murhaajiksi ja valehtelijoiksi.

Hitlerille Jeesus oli "kansanjohtaja", joka johti "arjalaista protestiliikettä" ja taisteli "vapauttaakseen Galilean juutalaisista". Jeesuksen oppi oli hänen mukaansa suuntautunut "juutalaista kapitalismia vastaan, ja siksi juutalaiset tappoivat hänet". Goebbles näki puolestaan Jeesuksessa "ensimmäisen huippuluokan juutalaisten vastustajan", jonka vuoksi "juutalaisuuden oli tuhottava hänet". "Juutalainen" edusti Goebbelsin mielestä "maailmanhistorian ensimmäisestä antikristusta", jolla oli ihmiskunnan keskuudessa "saman tehtävä kuin myrkkybasillilla ihmisorganismissa". Kansallissosialismin ideologit ennustivat juutalaisuuden voiton merkitsevän ihmiskunnalle "hautaseppelettä". Hitler julistikin "Taisteluni"-kirjassaan juutalaisvastaisuuden olevan toimimista "kaikkivaltiaan Luojan hengessä", sillä "puolustautuessani juutalaisuutta vastaan taistelen Herran työn puolesta".

Tämä ei merkinnyt sitä, että kansallissosialistinen ideologia olisi hyväksynyt kristinuskon näkemykset. Hitlerin näkemyksen mukaan juutalaiset olivat väärentäneet Jeesuksen sanoman omaksi edukseen kuten myöhemmin Karl Marx sosialismin idean. Hitlerille juutalaiskristillinen uskonto oli "vaikein isku" ihmiskuntaa kohtaan sen historiassa, sillä juutalaiset ujuttivat Jeesuksen sanomaan kristinuskon muodossa "opin kaikkien ihmisten tasaarvoisuudesta yhden kaikkivaltiaan Jumalan edessä". Myöhemmin tästä syntyi "avioton poika" eli bolshevismi. Kristinusko ja bolshevismi olivat hänen mukaansa olemukseltaan "juutalaisten epäsikiötä".

[JJ]