• Antisemitismi
    • Siionin viisaiden pöytäkirjat - historiallinen väärennös
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siionin viisaiden pöytäkirjat - historiallinen väärennös

'Siionin viisaiden pöytäkirjoilla' on keskeinen rooli antisemitismin historiassa. Ne ovat yksi poliittis-ideologisten väärennösten klassikko, johon mm. Hitler tukeutui. Hän kirjoitti teoksessaan Taisteluni asiasta seuraavasti:

"Miten suuressa määrin tämän kansan (juutalaisten) koko olemassaolo perustuu yhä jatkuvaan valheeseen, sen osoittavat verrattomalla tavalla juutalaisten määrättömästi vihaamat 'Siionin viisaiden pöytäkirjat'..."

'Siionin viisaiden pöytäkirjoissa' esitetään, että 300 johtavaa sionistia olisi tehnyt salaisen suunnitelman anastaakseen poliittisen, taloudellisen ja henkisen vallan maailmassa. Pöytäkirjojen esitetään olevan selostus ensimmäisen sionistikongressin salaisesta istunnosta Baselissa syksyllä 1897. Todellisuudessa pöytäkirjat tukeutuvat pääasiassa lehtimies-kirjailija Maurice Jolyn (1821-1887) Napoleon III:ta vastaan vuonna 1864 julkaisemaan pamflettiin sekä juutalaisvastaiseen romaaniin Biarritz vuodelta 1868. Romaanissa esitetään kertomus siitä, miten juutalaisten suuri neuvosto, 12 juutalaisten heimon päämiehistä koostuva Sanhedrin, pitää kokoustaan Prahan yöllisellä hautausmaalla. Saatanan läsnäollessa se suunnittelee maailman orjuuttamista.

Pöytäkirjojen ensimmäinen versio on todennäköisesti kirjoitettu 1890-luvun lopulla Ranskassa juutalaisvastaisuuden ilmapiirissä. Laajalti väärennös sai merkitystä Venäjällä, jossa se julkaistiin uskonnollisena taistelukirjoituksena vuonna 1905. Sen taustalla oli ennen kaikkea tsaari Nikolai II:n salaisen poliisin eli ohranan pyrkimys kääntää kansan huomio yhteiskunnallisista epäkohdista ja suunnata kansan oikeutettu suuttumus silloiselle valtajärjestelmälle vaarattomiin uomiin eli juutalaisvastaisiksi vainoiksi. Pöytäkirjojen avulla Venäjän salainen poliisi tukeutui antisemitismin traditioon Venäjällä ja pyrki leimaamaan myös tsaarin vastaisen opposition juutalaisen maailmansuunnitelman toteuttajiksi.

Pöytäkirjoilla on ollut keskeinen rooli 1900-luvun juutalaisvastaisessa propagandassa. Vuonna 1939 Hitler jopa ehdotti, että pöytäkirjojen sisältöä tulisi tehdä tunnetuksi Ranskassa lentolehtisten muodossa.

Englannissa pöytäkirjat paljasti väärennökseksi Phillip Graves vuonna 1921. Hän oli saanut haltuunsa harvinaisen kopion Jolyn teoksesta. Vuonna 1934 Sveitsin juutalaisjärjestöt ryhtyivät käymään Bernissä oikeutta kahta natsia vastaan, jotka levittivät teosta. Vuonna 1935 pöytäkirja määrättiin takavarikoitavaksi Bernin kantonissa. Tosin Bernin ylioikeus kumosi päätöksen marraskuussa 1937 ja aiemmin tuomitut saivat luvan jatkaa pöytäkirjojen levitystä.

Suomessa pöytäkirjat julkaistiin ensiksi ruotsiksi otsikolla
Förlåten faller--- Det tillkommande världssjävhärskardömet enligt Sions vises hemliga protokoll vuonna 1919. Suomennos julkaistiin vuotta myöhemmin. Siinä juutalaisvastaisuus sidottiin silloin käytyyn kieli- ja kulttuuritaisteluun. Teoksen tuntematon suomentaja väittää mm. juutalais-ruotsalaisen rahaylimystön pyrkivän hävittämään suomalaisuuden jäljettömiin. Samalla viitattiin suomalaisten tehtävään länsimaisen sivistyksen puolustajana. Kolmannen kerran teos julkaistiin Suomessa vuonna 1943. Sen johdanto-osassa vaadittiin kaikkia ei-juutalaisia puolustautumaan maailmanjuutalaisuuden "hyökkäyksiä... vastaan". Varmuuden vakuudeksi vedottiin Martti Lutherin juutalaisvastaisuuteen.

Huolimatta Auschwitzista ja teoksen paljastumisesta väärennökseksi pöytäkirjat eivät ole menettäneet täysin propaganda-arvoaan toisen maailmansodan jälkeen. Etenkin arabimaissa pöytäkirjat ovat palvelleet Israelin vastaisen propagandan välineenä. Yhdistyneen Arabitasavallan hallitus on esimerkiksi julkaissut teoksesta kolme painosta vuoteen 1970 mennessä. Vuonna 1983 ne ilmestyivät Opiskelijajärjestöjen Kansainvälisen Islamilaisen Liiton toimesta. Myös erilaiset uusfasistiset järjestöt ovat edelleen tukeutuneet omassa juutalaisvastaisessa propagandassaan pöytäkirjoihin.

[JJ]