DOKUMENTIT

dokumentti: 2/11
viittaus artikkelista:
Juutalaisvainot Hitlerin Saksassa
Holocaust - juutalaiskysymyksen lopullinen ratkaisu

[Edellinen]   [Seuraava]


AJAN SUUNTA 11.11.1938

SYNAGOOGAT JA JUUTALAISLIIKKEET TUHON OMINA kaikkialla Saksassa. Hallitus kielsi illalla kaikki väkivallanteot.

"... Poliisi on ollut pakotettu ottamaan turvasäilöön useita juutalaisia liikemiehiä suojataakseen heitä väkivallan raivolta. Mitään ryöstöjä ei ole tapahtunut. Tässä suhteessa on kuvaavaa, että eräässä juutalaisessa kultaseppäliikkeessä mielenosoittajat särkivät ikkunat ja rikkovat kaluston, mutta jättivät paikolleen näyteikkunassa ja liikkeessä olleet jakokivet.
Leipzigissä on suuri juutalainen vaatetusliike palanut, ja tutkimuksissa on todettu omistajan itsensä sytyttäneen sen saadakseen vakuutuuskorvauksen. Mies on pidätetty. ..."

 
AJAN SUUNTA 13.11.1938

JUUTALAISET syrjäytetään Saksan talouselämästä. Miljaardin saksanmarkan yhteissakko Pariisin verityön johdosta.
 

***


Pohjolan työ

Oulu, marraskuun 18 p:nä 1938.

Avuton Saksa.

Juutalaisvainot ovat eri aikoina olleet ihmiskunnan häpeäpilkkuna. Ne ovat luonnehtineet villiintyneitä aikakausia, raaistuneita kansoja ja yhteiskunnallisten olojen hajoamista. Ennen maailmansotaa pääasiassa tsaristinen Venäjä aika ajoin koetti hyvittää kiusattua väestöään kiihoittamalla sitä vieraita juutalaisia aineksia vastaan. Tämä oli merkkinä siitä rappeutumisesta, joka edelsi tsaarin hallituksen lopullista kukistumista.

Ne juutalaisvainot, joita nyt suoritetaan Saksassa, ovat samanlaisena  merkkinä. Ne osoittavat, että puhuttakoon mitä tahansa Saksan voimasta ja yksimielisyydestä, sen hallitus on sairas, jopa ytimeltään mätä. Ne osoittavat, että tämä kansallissosialistinen "rotu-politiikka" ennemmin tai myöhemmin tulee johtamaan kolmannen valtakunnan häviöön.

Tämän jälkeen on vain se tulkinta mahdollinen, että jännitys Saksassa yhä vaatii sitä ukkosenjohdatinta, jonka juutalaisvainot muodostavat. Saksan kansa ei ole päässyt rauhaan uuden hallituksen vallitessa. Siinä on sijaa yhtä vähän suvaitsevaisuudelle juutalaisia kuin muita eri syistä epämiellyttäviä aineksia kohtaan, jotka herkeämättä täyttävät keskitysleirit. Hitler ei ole voinut luoda yhtenäistä kansakuntaa. Se on halkinainen, silvottu, ontto eikä mikään kerskunta voi salata tätä maailmalta.

Juutalaiskysymykselle ei löydy mitään ratkaisua niiden suuntaviivojen mukaan, joita viisivuotinen politiikka on sanellut. Juutalaisia ei enää käy karkoittaminen rajojen yli muihin maihin, "rotu"-teoriat tekevät mahdottomaksi sen yhdistämisen muihin kansalaisiin, juutalaisten mestaaminen sadoin tuhansin ei myöskään käy päinsä. Hallitus on asettanut itselleen tehtävän, jonka vain sen oma häviö voi ratkaista.

Tunnettua on myös, että näin mielettömät juutalaisvainot ovat kauheana kiusana kaikille ajatteleville saksalaisille. Juutalaiset ovat ihmisiä kaikesta huolimatta. Sellaisen rajaviivan vetäminen erilaisten ja eri "rotua" olevien ihmisten välille, että toiset asetetaan lain ulkopuolelle ja tehdään kokonaan oikeudettomiksi, ei kävele, ilman että kansakunnan elinhermot raadellaan rikki.

Ulkomaailma ei voi olla näkemättä, että se Saksa, joka on tunkeutunut esille viime päivinä, on heikko, omien kysymystensä edessä avuton Saksa - ja nämä kasvot tarjoavat paljon todemman kuvan kuin se Saksa, joka syyskuussa saattoi pelottaa koko maailmaa tykeillään ja lentokoneillaan.
 

***


Suomen sosialidemokraatti 11.11.38

Juutalaispogromit huipussaan:
synagogat liekeissä, liikkeitä pirstotaan.

Berliini, Reuterin kautta, 10.11. (STT) Kaikista Saksan osista saapuu tietoja juutalaisvastaisista toimenpiteistä, ikkunain rikkomisista, tulipalojen sytyttämisestä j.n.e. Kurfürstendammin ja Tauentzienstrassen varrella Berliinissä on kaikkien juutalaisten liikkeiden ikkunat rikottu ja niihin on kiinnitetty paperisuikaleita, joissa on kirjoitus: Führer, vapauta meidät juutalaisvaivasta!
...
 

Suomen Sosialidemokraatti
Helsinki, 14.11.1938

Saksan terrori.

"Kaikki ihmisiin kohdistuva terrori on inhoittavaa. Pogromit Saksan juutalaisia vastaan ovat vihan ja pelkuruuden ilmauksia, mitkä olivat täysin tuntemattomia kansalle, joka maailmansodan aikana loistavalla urhoollisuudella ja ritarillisuudella taisteli ylivoimaista vihollista vastaan. On senvuoksi selvää, että viime päivien juutalaisvainot ovat vastuuttomien ja hillittömien ainesten suorittamia ja että Saksan kansaa kokonaisuudessaan ei voida tehdä niistä vastuullisiksi. Jokainen todellinen Saksan ystävä valittaa syvästi tapahtumia, joiden varmasti täytyy vahingoittaa Saksan asemaa ulkomailla.
...
Useat ulkomaalaiset sanomalehtimiehet, jotka paikan päällä Berliinissä ovat viime päivinä tapauksia seuranneet, ovat painostaneet, että Saksan kansan suuri enemmistö ei varmaan ole enempää kadun roskaväen kuin hallituksenkaan terroritekojen takana. Päinvastoin osoittautui, että väestö monin paikoin puuttui asiainmenoon ja esti eräitten "iskuryhmien" aikeet. Muu ei voi toki olla mahdollistakaan. Tuntuisihan mielettömältä ajatella, että suuri kulttuurikansa edes natsilaisen terrorin alaisena olisi kokonaan muuttunut sellaiseksi, jonka keskuudessa vain barbariset hävittäjävaistot olisivat määräävinä. Sitä suurempi vastuu lankeaa näiden tekojen suorittajille ja ohjaajille.

Maailman yleisen mielipiteen tuomio on tällä hetkellä harvinaisen ehyt ja yksimielinen. Oikeudentunto ei sittenkään ole ihmiskunnasta vielä kokonaan sammunut.
 

***


UUSI SUOMI 11.11.1938

SAKSAN HALLITUS KIELTÄNYT mielenosoitukset ja väkivaltaisuudet juutalaisia vastaan.

...

HÄVITYKSIÄ eri tahoilla maata.

Berlinissä on 12 juutalaisesta synagoogasta 9 sytytetty tuleen. Poliisi on sulkenut synagoogia ympäröivät alueet. Suuria väkijouk-koja on kerääntynyt sulkulaitteiden edustalle. Useissa synagoogis-sa on sistus jo täydellisesti tuhoutuneet ja toisissa ovat katot palaneet.

HÄVISTYSTEN TOIMEENPANIJAT enimmäkseen nuorukaisia.

Kuvaavaa päivän hurjille tapahtumille on, että juutalaiset itse eivät ole joutuneet samalaisen huomion kohteeksi kuin heidän omaisuutensa, ja että hävitettyjen liikkeiden tavarain varauksia on tapahtunut ainoastaan hyvin vähäisessä määrin. Juutalaiset eivät luonnollisesti kuitenkaan ole tunteneet olevansa kovinkaan varmoja hengestään ja ovat sen vuoksi pysytelleet sisällä. ...
Hävitys on tänään jatkunut koko päivän. Nuorisojoukot, useimmat n. 20-vuoden ikäisiä, on varustettuina metallitangoilla ja putkilla, eräät melko siististi puettuja, useimmat sangen nuhruisia, on marssinut yhdestä juutalaisliikkeestä toiseen, löyden rikki kaiken mitä niissä löytyi. He suorittivat määrättyä tehtävää. Yleisö ei ottanut osaa heidän toimintaansa, mutta ihmisiä kerääntyi kaik-kialla suurin joukoin tarkkaamaan hävitysraivoa. Kaikki olivat luonnollisesti uteliaita, jotkut huvitettuja, mutta vain aniharvo-ja näytti tämä merkillinen näytelmä miellyttävän. Iltapuolella sai muuten sen vaikutelman, että vähänkin ajattelevat berliniläiset liikkuivat kaupungissaan häpeissään siitä mitä oli tapahtunut lasinsirujen murtuessa yhä pienemmiksi heidän jalkainsa alla. ...
 
 

UUSI SUOMI 12.11.1938

TUHANSIA JUUTALAISIA PIDÄTETTY SAKSASSA. Kaikki synagoogat suljet-taneen.

Berlinin kaduilla on tänään kulkenut suuria poliisiautoja tuoden poliisilaitokselle pidätettyjä juutalaisia sadottain.... Torstaina voitiin panna merkille, että toimenpiteet kohdistuivat etupäässä juutalaisiin pankkiireihin ja asianajajiin, mutta eilen todettiin pidättyjen joukossa olleen kaikkien ammattien edustajia. Arvel-laan, että suurin osa pidetetyistä joutuu luopumaan toimipaikas-taan....
 

***


Berliinissä oleva lähetystö.
Raportti n:o 77.
Berliinissä 11 p:nä marraskuuta 1938.

Asia: Vandalismia.

Saksan valtion suhtautuminen juutalaisiin on siksi tunnettua, ettei siitä kannata paljon kirjoittaa. Yhä jyrkempiin toimenpiteisiin heitä vastaan ryhdytään, tarkoituksella saada heidät pois Saksan valtakunnasta tavalla tai toisella. Nämä toimenpiteet, jotka varmaankin olisi voitu, jos  olisi tahdottu, samoin tuloksin hoitaa tavalla, joka asian verrattain hiljaisesti olisi selvittänyt, on kuitenkin tehty niin, että ne tavan takaa kiinnittävät koko maailman huomion puoleensa Saksan vahingoksi.
...
Nuoret miehet siviilipuvuissa näyttävät olleen toimeenpanijoina ja suuret kansanjoukot tekoja seuraamassa, joista osa hiljaisia, osa ihastuneita ja osa paheksuvia. Kun tällaisessa laajuudessa toiminta on tapahtunut, on sen täytynyt olla organisoitua. Ministeri Goebels on sen jälkeen kuin kaikki oli rikottu, antanut julistuksen, jossa kaikkinainen väkivaltatoiminta juutalaisia kohtaan omaisuuteen ja henkilöön nähden jyrkästi kielletään ja ilmoitetaan juutalaisten suhteen uusia lakeja ja asetuksia olevan tulossa. Vandalismi loppunee tähän, mutta lievät eivät varmaankaan tule olemaan ne määräykset, jotka nyt juutalaisiin kohdistuvat.
...
 
 

Raportti Nr. 79/22.12.38
Mikä on Saksan sisäinen tilanne?

Mikään tapahtuma Saksassa nykyisen regimen aikana ei ole herättänyt niin yleistä paheksumista kuin viime marraskuussa tapahtunut juutalaisliikkeiden tuhoaminen ja juutalaisten rääkkääminen, jota kuulemieni suullisten kertomusten mukaan paljon lienee tapahtunut. Missä puolella Saksaa liikkuneekin, kaikkialla saa tämä toimenpide kansan taholta, olipa puhuja mistä kansanryhmästä tahansa, murhaavan arvostelun. "Häpeän saksalaisena", on aivan tavallinen lausunto, jonka kuulee.
...
Mikäli luotettavista lähteistä olen saanut tietää, ovat kysymyksessäolevat juutalaisvainot puolueen sisälläkin aiheuttaneet varsin jyrkkiä vastakohtia. Varsinkin kuuluu sotamarsalkka Göring niiden johdosta olleen suorastaan raivoissaan, koska ne täydellisesti ovat rikkoneet sen taloussuunnitelman mahdollisuuden, joka hänellä oli valmistelun alaisena ja joka Münchenin sopimuksen jälkeen olisi pohjautunut parempien suhteiden kehittämiseen sekä Englantiin ja Ranskaan että myös Yhdysvaltoihin.
...
Olen varsin luotettavalta taholta saanut tietää, että salaisen valtiopoliisin raportit juutalaisvainoista ovat olleet erittäin kylmiä ja asiallisia, osoittaen kansan jyrkästi kielteisen suhtautumisen näihin tapahtumiin. Kuinka pitkälle nämä raportit ovat menneet, sitä en luonnollisestikaan tiedä, mutta on minulle täysin luotettavalta taholta kerrottu, että kansan mieliala ja käsitykset näistä tapahtumista on saatettu valtakunnankanslerin tietoon ja että tämän m.m. on tehnyt sotamarsalkka Göring.
...