• Modernin rasismin synty
    • Johann Friedrich Blumenbach
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840)

Saksalainen Johann Friedrich Blumenbach opiskeli lääketiedettä Jenassa ja Göttingenissä. Hän väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 1775 Göttingenissä, jonka lääketieteen professoriksi hänet nimitettiin vuonna 1778.

Blumenbach tunnetaan rotutukimuksessa kahdesta syystä. Väitöskirjansa De generis humani variatate nativa (Ihmissuvun luonnollisesta eriytymisestä) kolmannessa painoksessa vuonna 1795 hän jakoi ihmiskunnan viiteen rotuun ja antoi niille klassiset nimet: kaukasialainen, mongolinen, etiopialainen, amerikkalainen ja malaijilainen. Kaukasialainen tarkoitti eurooppalaisia ja etiopialainen afrikkalaisia.

Blumenbach oli ensimmäisiä tutkijoita, jotka ryhtyivät luokittelemaan ihmisiä rotuihin kallonmuotojen perusteella. Hän ei vielä käyttänyt mittauksia, vaan vertaili kallojen muotoa silmänvaraisesti. Hän väitti, että eri rotujen kallot eroavat toisistaan huomattavasti. Kaukasialaisen rodun kalloa hän piti sopusointuisena ja kauniina, koska se oli hänen mukaansa lähes täydellisen ovaali (soikea). Muiden rotujen kallot olivat hänen mielestään rappeutuneet pyöreiksi, kulmikkaiksi tai pitkänomaisiksi. Muutenkin Blumenbach perusti rotujaottelunsa estetiikkaan: ulkonäön ja ihonvärin kauneuden arviointiin. Käytännössä se merkitsi ihmisten arvottamista ja luokittelmista eurooppalaisen kauneusihanteen perusteella.

Blumenbach oli monogenetisti. Hän siis piti ihmiskuntaa yhtenä lajina ja katsoi ihmisten eroavan ominaisuuksiltaan asteittain niin, että rotujen välillä ei ollut jyrkkiä rajoja. Rodut olivat hänen mielestään vain tutkijoiden luomia luokitteluja "muistin tueksi", kuten hän kirjoitti. Myöhemmin rotututkijat unohtivat Blumenbachin näkemyksen ja alkoivat pitää rotuja todella olemassa olevina luokkina.

[PI]