• Modernin rasismin synty
    • Henri Grégoire
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Henri Grégoire (1750-1831)

Henri Grégoire oli alunperin katolinen maalaispappi, joka valittiin edustajaksi Ranskan vallankumousajan kansalliskokoukseen (parlamenttiin) ja Bloisin piispaksi. Kansalliskokouksessa pitämissään puheissa, siellä tekemissään aloitteissa ja kirjoituksissaan hän puolusti rotujen tasa-arvoa ja vaati orjuuden lakkauttamista.

Grégoire sai ajetuksi vuonna 1791 parlamentissa läpi päätöksen, jolla rajoitetulle joukolle juutalaisia myönnettiin Ranskan kansalaisoikeudet. Kolme vuotta myöhemmin hänen ja muiden abolitionistien onnistui saada aikaan päätös orjakaupan kieltämisestä kaikkialla Ranskan siirtomaissa.

Kirjoissaan ja muissa kirjoituksissaan Grégoire arvosteli rotuoppeja erityisesti uskonnollisesta näkökulmasta, mutta käytti myös muita perusteita. Vuonna 1808 ilmestyneessä kirjassaan De la littérature des Negros hän löysi seuraavat syyt ennakkoluuloihin ja syrjimiseen:

1) Ihmiset ovat luopuneet kristillisestä humanismista ja sen myötä vakaumuksesta, että jokainen ulkonäöstä riippumatta on Jumalan kuva.

2) Naturalistiset (luontoon perustuvat) selitykset ihmisluonnosta sisältävät arvostuksia.

3) On olemassa taloudellinen tarve oikeuttaa afrikkalaisten orjuus ja Amerikan hyväksikäyttö.

[PI]