• Modernin rasismin synty
    • Klassiset rotuteoriat
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klassiset rotuteoriat

Ensimmäiset varsinaiset rotuluokitukset ja teoriat rotujen erilaistumisesta syntyivät osana 1700-luvun luonnontieteilijöiden luononhistoriallisia ja taksonomisia (luokittelevia) suurteoksia. Omat rotuluokituksensa esittivät mm. ruotsalainen Carl von Linné, ranskalainen Buffon (Georg Louis Leclerc) ja saksalainen Johann Friedrich Blumenbach. Heidän luokituksissaan esitettiin, että ihmiskunta oli jakaantunut 5-6 rotuun, jotka erosivat selvästi toisistaan ulkonäöltään.

Näillä ns. klassisilla rotuteoriolla oli muutamia yhteisiä piirteitä. Niitä olivat

1) yhtenäisen eurooppalaisen rodun luominen,

2) eurooppalaisen rodun esittäminen ihmiskunnan ihannetyyppinä,

3) ympäristöteoria, jonka mukaan ilmasto ja ympäristö ovat synnyttäneet rotuerot,

4) monogenetismi, jonka mukaan koko ihmiskunta kuuluu samaan lajiin,

5) muidenkin kuin fyysisten kriteerien käyttö rotuluokituksissa ja

6) hierarkkisuus eli rotujen pitäminen fyysisesti ja/tai henkisesti eriarvoisina

[PI]