• Modernin rasismin synty
    • Rodun käsitteen synty
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rodun käsitteen synty

Ihmiset ovat erilaisia. Erilaisuus on kiinnostanut, kiehtonut ja pelottanut ihmisiä. Se on myös haastanut oppineet, tutkijat ja filosofit etsimään selityksiä. 1600-luvun lopusta ja selvemmin 1700-luvun puolivälistä alkaen erilaisuutta ryhdyttiin kuvaamaan rotukäsitteen, rotuluokittelujen ja rotuteorioiden avulla. Varsinainen rotututkimuksen kukoistuskausi alkoi 1800-luvun puolivälissä.

"Rodulla" viitattiin fyysiseen tyyppiin. Sitä käytettiin sellaisen ryhmän tunnistamiseen, jota luonnehtivat fenotyyppi (ilmiasu) tai ulkonäkö. Rotuluokittelussa käytettiin fyysisten erojen ohella myös muita kriteereitä kuten tapoja, moraalikäsityksiä, uskontoa, elinkeinoja ja kieltä. Rotuja arvioitiin jo varhaisissa rotuluokituksissa esteettisesti, moraalisesti, psyykkisesti tai kulttuurisesti niin, että niiden väitettiin olevan eriarvoisia. (Kts. myös Rodun käsitteen kehitys ja Rotu ja tyyppi)

Aikaisemmin käsitettä "rotu" oli käytetty muussa kuin biologisessa merkityksessä. Saksalainen tutkija Imanuel Geiss on jäljittänyt rotua-merkitsevien sanojen takaa arabialaisen "ras"-käsitteen, joka merkitsi esimerkiksi klaanin tai heimon päällikköä ja jota sovellettiin myös merkityksessä polveutuminen.

[PI]