• Modernin rasismin synty
    • Rotu ja tyyppi
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rotu ja tyyppi

Rodun käsite on liittynyt kiinteästi tyypin käsitteeseen. Rotuteorioiden varhaisvaiheessa ja 1800-luvulla rodun ominaisuudet kuvattiin äärihahmon perusteella. Siihen oli matkakirjojen, muiden kuvausten, ennakkoluulojen ja havaintojen perusteella tiivistetty tuntomerkit, joita pidettiin tietylle "rodulle" ominaisina, tyypillisinä.

1800-luvun puolivälin jälkeen tyypillä ryhdyttiin tarkoittamaan keskivertoa, joka koottiin tilastollisesti eri ruuminosien mittauksista saatujen tulosten keskiarvoista. Rodun käsite oli kuitenkin aina jollakin tavalla sidoksissa tyypin tai ideaalityypin (ihannetyypin, edustavan tyypin) käsitteeseen. Suomalainen rotututkija Yrjö Kajava kirjoitti vuonna 1926:

"Vasta kaikkia näitä monia eri ominaisuuksia (pään ja kehon mittasuhteet, tukan ja silmien väri) vertailemalla voidaan muodostaa käsitys siitä ideaalityypistä, joka on luonteenomainen jollekin kansanrodulle tai ideaalityypille."

[PI]