• Modernin rasismin synty
    • Suomalaiset klassisissa rotuteorioissa
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suomalaiset klassisissa rotuteorioissa

Artikkelissa Eurooppalainen rotu ihannetyyppinä on esitetty lainaus rotututkimuksen perustajiin kuuluvalta Johann Friedrich Blumenbachilta. Siitä ilmenee, että hän ei laskenut suomalaisia ja saamelaisia eurooppalaiseen rotuun, vaan mongoliseen rotuun. Niin tekivät monet muutkin varhaiset rotuteoreetikot ja rotuteorioista kiinnostuneet oppineet. Immanuel Kantin mukaan suomalaiset ja saamelaiset kuuluivat hunnilaiseen (mongoliseen) rotuun. Buffon (Georg Louis Leclerc) piti saamelaisia joko rappeutuneina tataareina tai osana itsenäistä lappalaista naparotua. Suomalaisia hän ei siihen laskenut.

Mongolinen rotu oli Blumenbachin mielestä degeneroitunut, rappeutunut rotu samoin kuin musta rotu. Degeneroitumisen oli hänen ja muiden tuon ajan rotuteoreetikkojen mukaan aiheuttanut epäsuotuisa ilmasto ja yleensä ympäristö. Tätä käsitystä kutsutaan environmentalismiksi eli ympäristöteoriaksi. Saamelaisia käytettiin varhaisissa rotuteorioisssa yhtenä esimerkkinä ilmaston ja ympäristön rappeuttavasta vaikutuksesta.

Kun eurooppalainen (kaukasialainen) rotu myöhemmin jaettiin alarotuihin tai itsenäisiin rotuihin, eivät rotuteoreetikot joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta sisällyttäneet suomalaisia eivätkä varsinkaan saamelaisia niihinkään. Heidät laskettiin joko edelleen mongoliseen (muita nimityksiä mm. aasialainen tai sisäaasialainen) rotuun tai heidän katsottiin kuuluvan omaan rotuunsa. Tunnetut saksalaiset rotuantropologit Rudolph Virchow ja Johannes Ranke laskivat suomalaiset mongoliseen rotuun. Samoin oli ennen heitä tehnyt luonnontutkija ja rotukysymyksistä kirjoittanut Ernst Haeckel.

[PI]