• Modernin rasismin synty
    • Ympäristöteoria
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ympäristöteoria

Klassisissa rotuteorioissa rotujen erilaistuminen selitettiin ilmastolla ja muilla ympäristötekijöillä. Se ei sinänsä ollut uusi teoria, vaan esiintyi jo antiikissa ihmisten erilaisuuden selittäjänä. Se säilyi myös raamatullisten selitysmallien rinnalla. Raamattuun perustuvissa keskiaikaisissa ja uuden ajan alun selityksissä esimerkiksi mustan rodun olemassaolo ja asema selitettiin Jumalan rangaistuksena veljesmurhaaja Kainin jälkeläisille tai kirouksella, jonka Nooa langetti Haamin pojan Kaananin ja tämän jälkeläisten ylle, kun Haam oli nähnyt juovuksissa makaavan isä-Noan alastomana.

Klassiset rotuteoriat selittävät ympäristötekijöillä sekä eurooppalaisen ihannetyypin että muiden rotujen rappeutumisen. Euroopassa ilmanalan ja ympäristön katsottiin olevan leutoudessaan ja lempeydessään suosiollinen sekä ihmisen fyysiselle että henkiselle kehitykselle. Tropiikin ja pohjolan väitettiin turmelevan ihmisen. Niinpä saamelaisista tuli mm. Buffonin rotuteoriassa paraatiesimerkki ankaran ilmaston rappeuttavasta vaikutuksesta. Valkoisen rodun asuinsijoista Buffon totesi seuraavasti:

"Sopivin ilmastovyöhyke ulottuu 40 leveysasteelta 50 leveysasteelle ja se tuottaa komeimmat ja kauneimmat ihmiset. Tältä vyöhykkeeltä täytyy myös etsiä ihmisen alkuperäisen ihonvärin mallia ja mallia kauneuden eri asteille; molemmat äärimmäisyydet ovat todesta ja kauniista yhtä etäällä."

Lappalaisten Buffon katsoi elävän etäällä todesta ja kauniista. Näin Buffon kuvasi heitä ja heidän asuma-aluettaan:

"Kylmä kutistaa kaikkia Luonnon tuotteita. Niinpä lappalaiset, jotka ovat jatkuvasti alttiit pakkasen ankaruudelle, ovat ihmislajin pienimpiä. Mikään ei ole parempi esimerkki ilmaston vaikutuksista kuin tämä lappalaisten rotu, joka asuttaa pohjoista napapiiriä, laaja vyöhykettä, jota ei rajaa mikään muu kuin yletön kylmyys, sillä rotu häviää kokonaan, milloin ilma tulee leudommaksi."

[PI]