• Suomalainen rotututkimus
    • Suomalaiset 1900-luvun rotuteorioissa
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suomalaiset 1900-luvun rotuteorioissa

Kaikki rotututkijat eivät enää 1900-luvun alussa luokitelleet suomalaisia mongoliseen rotuuun. Nimitystä "itäbalttilainen rotu" käytti suomalaisista ensimmäisenä suomenruotsalainen, Ruotsiin muuttanut Rolf Nordenstreng, joka kirjoitti rotuteoreettisia yleisesityksiä 1920 ja 1930-luvulla. Hän väitti rodun olevan toisaalta järkkymätön ja toisaalta altis joukkosuggestiolle. Yhdessä ne olivat hänen mielestään tuhoisa piirre. Hänen kuvauksensa "itäbalttilaiseen rotuun" kuuluvista suomenkielisistä suomalaisista on vähemmän mairitteleva:

"Toisinaan kylmä ja tylsä, toisinaan intohimoinen, eläimellinen, hirveä julmuus ei ole hänelle vierasta - jopa väkivallantöissä kovettuneet venäläiset sotilaat näkivät punaisten suomalaisten menevän liian pitkälle ja yrittivät hillitä heidän pahimpia roistontöitään."

Amerikkalainen William Z. Ripley ja venäläis-ranskalainen Joseph Deniker sijoittivat suomalaiset vuosisadan vaihteessa julkaistuissa kirjoissaan valkoiseen rotuun. Deniker jakoi eurooppalaiset kuuteen rotuun, joista kolme, pohjoinen rotu, sen alarotu subnordique ja itäinen rotu olivat vaaleita. Suomalaisia kuului niihin kaikkiin. Ripley luokitteli saamelaiset ja suomalaiset eri rotuihin, edelliset olivat mongoleja, jälkimmäiset "teutonisia suomalaisia" (Teutonic-Finns).

1910-luvun lopussa ja 1920-luvulla Denikerin ja Ripleyn käsitykset suomalaisten rodusta kiistettiin. Niin tapahtui erityisesti Saksassa, jonka rotututkimusta Suomessa seurattiin kiinnostuneina, koska yleensäkin saksalaista tiedettä seurattiin tuolloin Suomessa tarkasti.

Merkittäväksi rotututkimuksen auktoriteetiksi Saksassa kohonnut Eugen Fischer kielsi itäisen rodun itsenäisyyden ja arveli sen olevan pohjoisen ja mongolisen rodun sekoitus. Itävaltalainen Hella Pöch luokitteli "vaalean itärodun" (helle Ostrasse) ja sen myötä suomalaiset mongolidiseen rotuun. Vaikka Rotu-Güntherinä tunnettu H.F.K. Günther myönsi Nordenstrengin olettaman itäbalttilaisen rodun olemassaolon, hän kuvasi sen piirteet niin itäisiksi - s.o. niin luotaantyöntäviksi, että ne eivät poikkea rotuteorioiden vanhoista mongolikuvista.

[PI]