• Segregaatio
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segregaatio

Segregaatio voi olla joko enemmistön harjoittamaa eristämistä tai vähemmistön omaehtoista eristymistä. Jälkimmäistä esiintyy silloin, kun vähemmistön jäsenet korostavat vain omaa kulttuuriaan ja vetäytyvät kanssakäymisestä valtaväestön edustaman kulttuurin kanssa. Tällainen asenne voi tarjota tilapäistä suojaa, mutta sisältää myös riskejä. Se voi johtaa kyvyttömyyteen osallistua laajempaan yhteiskuntaan.

Aktiivista eristämistä edustaa mm. apartheid-politiikka sekä ns. vierastyöläisten ja heidän perheidensä kohtelu ja koulutus joissakin Keski-Euroopan maissa. Seurauksena on ollut sosiaalisia ongelmia, lasten ja nuorten kouluvaikeuksia ja käyttäytymishäiriöitä.
[PT]