DOKUMENTIT

dokumentti: 1/2
viittaus artikkelista:
Erityisoikeuksista rajojen sulkemiseen

[Edellinen]   [Seuraava]


STRÖMSTADIN SOPIMUKSEN (1751) LISÄPÖYTÄKIRJA, 10. PYKÄLÄ

"Koska saamelaiset tarvitsevat molempien valtioiden maata, on heillä oleva oikeus vanhan tavan mukaan syksyisin ja keväisin porojensa kanssa muuttaa toiseen valtioon ja tästä lähtien kuten ennen samoin kuin maan alamaiset käyttää hyväkseen maata ja rantaa eläintensä ja itsensä elatukseksi, jolloin heitä on ystävällisesti vastaanotettava, suojattava ja autettava, myös sota-aikoina, jotka eivät saa aiheuttaa minkäänlaisia muutoksia saamelaisten oloissa, ja kaikkein vähiten vieraita saamelaisia on saatettava alttiiksi sota-ajan mukanaan tuomalle tuholle tai minkäänlaiselle pakolle tai väkivallalle, vaan heitä on aina pidettävä ja kohdeltava kuin omia alamaisia olivatpa he millä puolella tahansa."