Saksalainen filosofi G.W.F. Hegel kirjoitti 1800-luvulla Oikeusfilosofiassaan: "Sivistynyt kansakunta on tietoinen siitä, että barbaarien oikeudet ovat eriarvoisia verrattuna sen omiin oikeuksiin ja kohtelee heidän autonomiaansa [itsemääräämisoikeuttaan] vain muodollisuutena." 

Barbaareilla tarkoitettiin 1800-luvulla alkuperäiskansoja, joille ei haluttu tunnustaa samoja oikeuksia kuin "kulttuurikansoille". Vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen asemaan on ryhdytty kiinnittämään vakavasti huomiota vasta 1980- ja 1990-luvulla. Silloin tunnustettiin, että esimerkiksi vuonna 1945 perustetun Yhdistyneiden kansakuntien, YK:n, tähdentämä kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden periaate ja syrjinnän kieltäminen eivät riitä vähemmistöjen erityispiirteiden ja elämäntavan suojelemiseksi. 


 

[Ensimmäinen]   [Viimeinen]