• Romanit
    • "Mustalaiskysymyksen lopullinen ratkaisu"
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Mustalaiskysymyksen lopullinen ratkaisu"

Nopea teollinen kehitys Saksassa 1800-luvun lopulla johti siihen, että perinteiset romanien harjoittamat käsityöläisammatit menettivät merkityksensä elinkeinona. Kehitys johti nopeasti romanien kurjistumiseen ja synnytti käsitteen "mustalaisvitsaus".

Vuosisadan vaihteessa alkoi "mustalaisten" järjestelmällinen, moderni vainoaminen Saksassa. Heitä rekisteröitiin systemaattisesti ottamalla sormenjäljet, valokuva, laatimalla sukuselvityksiä. Vuonna 1926 oli ns. "mustalaiskeskuksen" kortistossa noin 26.000 "mustalaisen" henkilötiedot. Tämä rekisteröinti mahdollisti myöhemmin natsien tehokkaan tuhoamispolitiikan romanien suhteen.

"Mustalaisten" tilanne ei parantunut Weimarin tasavallan aikana. Huhtikuussa 1928 säädettiin mm. laki, joka alisti romanit täydellisesti poliisivalvontaan. Weimarin tasavallan aikaisen lainsäädännön tavoitteena oli pyrkimys lakkauttaa koko romanikulttuuri. Täten Hitlerin Saksan "mustalais"vainoille oli luotu pitkälti niin lainsäädännöllinen perusta kuin kontrollimekanismit Weimarin tasavallan aikana.

Kansallissosialistien noustessa valtaan tammikuussa 1933 romanien ja sintien asema heikkeni entisestään. Nürnbergin lait vuodelta 1935 kielsivät juutalaisten tavoin heiltä avioliiton "arjalaisten" kanssa. Natsihallinnon käynnistämä "ennaltaehkäisevän taistelu rikollisuutta" vastaan vuonna 1938 suuntautui erityisesti sintejä vastaan. Sintejä vangittiin työtävieroksuvina ja lähettiin Buchenwaldin, Sachsenhausenin ja Dachaun keskitysleireihin. Vuosien 1938/39 aikana luotiin erityinen poliisivoimien sisälle erityinen osasto "mustalaisvastaista taistelua" varten.

Sodan alkaessa syyskuussa 1939 toimenpiteet romaneja ja sintejä vastaan kiristyivät. He eivät enää saaneet liikkua oleskelupaikkakunnaltaan. Toukokuussa 1940 pakkokuljetettiin ensimmäiset 2500 sintiä miehitetyn Puolan alueelle. Joulukuussa 1941 suljettiin 5000 sintiä ja romania Saksan miehittämiltä Euroopan alueilta Lodzin ghettoon. Saksan hyökätessä Neuvostoliittoon tapahtuivat romanien ja sintien ensimmäiset joukkosurmaamiset.

Maaliskuussa 1943 natsihallinnon taholta annettiin käsky "mustalaisten" lähettämisestä tuhoamisleiri Auschwitz-Birkenauhun. Seka-avioliitosta syntyneet 2. asteen "mustalaiset" määrättiin pakkosteriloinnin kohteeksi. Tuhoamisleiriin lähettiin 11 Euroopan maasta yhteensä 23 000 romania ja sintiä, joista 21 000 murhattiin. Kansallissosialistien suorittaman kansanmurhan puitteissa surmattiin kaikkiaan 220 000:sta 500 000:heen "mustalaista".
[JJ]