• Saamelaiset
    • Saamelaisten alkuperän ongelma
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saamelaisten alkuperän ongelma

Saamelaisten alkuperä on aina kiinnostanut maallikoita ja tutkijoita saamelaiskulttuurin erikoislaatuisuuden takia. Vastakohta maatalousväestön ja poronhoitajiksi miellettyjen saamelaisten välillä on kiinittänyt huomiota. Saamelaisten alkuperää on pyritty selvittämään useiden tieteiden, mm. arkeologian, antropologian, kielitieteen ja historiankirjoituksen yhteisvoimin.

Usein omaleimaisuuden korostaminen on johtanut siihen, että saamelaisten alkuperää on etsitty erikoisilta ja mielikuvituksellisiltakin tahoilta. Niinpä saamelaisten "on täytynyt" olla alkuperältää mongoleja, samojedien veljeskansaa, Komsa-kulttuurin suoranaisia jälkeläisiä tai vaikkapa baskien sukukansaa. Saamelaisia on jopa väitetty neanderthalinihmisen jälkeläisiksi. Osittain tällaisiin tulkintoihin ovat johtaneet poliittiset ja yhteiskunnalliset tarpeet. On esimerkiksi haluttu oikeuttaa saamelaisten alueiden valtaaminen tai todistaa, että eivät suomalaiset ole mongolista rotua, vaan sitä ovat saamelaiset (kts. mongoliväite).

Saamelaisten alkuperän ongelmaTeorioissa on yleensä esitetty saamelaiset eristyneenä kansanosana, joka on säilynyt jonkinlaisessa alkuperäisessä muodossa. Tosiasiassa saamelaiset eivät ole koskaan olleet erityisen yhtenäinen kansa kielellisesti, geneettisesti tai kulttuurisesti. Se ei ole myöskään ollut ristäytynyt kansa kuin on kuviteltu. Saamelaisen kulttuurin erikoisuus ja vahvuus on ollut se, että se on pystynyt sopeutumaan suuriin muutoksiin ja ulkopuolelta tuleviin paineisiin menettämättä omaa identiteettiään.

Suomalais-ugrilaiseksi katsottavan asutuksen oletetaan nykyisin jatkuneen Suomen alueella jo 4. vuosituhannelta eKr. Sisämaan väestön piirissä kehittyi ns. asbestikeraaminen kulttuuri, jota pidetään nykyisin leimallisesti kantasaamelaisena. Pohjois-Fennoskandia saamelaistui 1. vuosituhannen alussa eKr. Norjalaiset tutkijat ovat pystyneet jäljittämään historiallisen saamelaiskulttuurin tunnusmerkit noin ajalta 800 eKr. Suomalaiset kielitieteilijät toteavat, että viimeistään 1. vuosituhannen alussa eKr. voidaan varmuudella puhua saamen kielestä omana etnisenä tunnusmerkkinään.
[VPL]