• Saamelaiset
    • Fennoskandian asuttaminen
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fennoskandian asuttaminen 

Ensimmäisten asukkaiden arvioidaan tulleen Fennoskandiaan noin 10 000 vuotta sitten, kun aluetta peittänyt jäätikkö alkoi sulaa. Tutkijat varovat nykyään puhumasta joko lännestä tai idästä tulleesta asutuksesta. Arkeologi Milton Nunezin mukaan kysymys oli ilmeisesti laajalle levittäytyneistä kulttuureista, joissa oli sekä itäisiä että läntisiä vaikutteita. 

Asutusvirrat seurasivat pohjoiseen vetäytyvää jäätikköä. Yksi niistä suuntautui nykyisen Norjan länsirannikkoa pohjoiseen. Toinen tuli idästä nykyisen Suomen alueelle. Aiemmin otaksuttiin, että eristäytyneiden kulttuuripiirien välillä oli laaja asumaton vyöhyke. Uudet arkeologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että jo vanhemmalla kivikaudella oli asutusta esimerkiksi pitkin nykyisen Suomen aluetta. Myös Kuolan niemimaalta ja Pohjois-Ruotsista on löytynyt niin runsaasti kivikautisia asumapaikkoja, että voidaan olettaa koko Fennoskandian olleen harvakseltaan asuttu jo tuolloin. 

Kapean näköyhteyden kivikauden maailmaan antavat kalliotaide ja ns. pientaide, jotka hakattiin kiveen. Kalliotaiteen yhteys myöhempään saamelaiskulttuuriin näkyy arkeologisessa aineistossa sikäli, että pohjoiseurooppalaisen pyyntitaiteen perinne ulottuu nuoremman kivikauden vaihteesta eli suomalais-ugrilaisen vaikutuksen alusta (noin v. 4 000 eKr.) ainakin pronssikauden loppuun (noin v. 500 eKr.).
[VPL]