• Saamelaiset
    • Saamelaiset rotuteorioissa

    •  
[Edellinen]   [Seuraava]

 

[Sisällysluettelo]
[Asiahakemisto]
[Sanahaku] 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saamelaiset rotuteorioissa 

Eurooppalaisten ("meidän") vastinparina, ("vieraana", "toisena", "muukalaisena") on yleensä nähty joko mongolit, turkkilaiset tai afrikkalaiset, mustat. Heille on kuviteltu ominaisuudet, joita eurooppalaiset eivät ole itsessään hyväksyneet tai jotka ovat olleet eurooppalaisten omnaisuuksien vastakohta. 

"Toinen" löytyi lähempääkin. Sekä keskiaikaisissa kirjoituksissa että myöhemmin rotuteorioissa saamelaiset esitettiin usein eurooppalaisten vastakohtana, kansana, joka ei kuulunut eurooppalaisiin joko uskontonsa, maantieteellisen asuma-alueensa tai alkuperänsä vuoksi. 

Klassisissa rotuteorioissa 1700-luvulla saamelaisia pidettiin degeneroituneena, rappeutuneena rotuna, joka oli monella tavalla huonompi kuin ihmissuvun ihannetyypiksi kuvattu valkoinen rotu. Vaikka saamelaiset laskettiin yksiselitteisesti monogeneettisesti (yhdestä alkuperäisestä kannasta, yhdesta parista) syntyneeseen ihmissukuun, heissä nähtiin voimakasta poikkeavuutta, mikä ilmeni joissakin kuvauksissa vertailuna eläimiin. Vanhoissa rotuluokituksissa saamelaiset esitettiin yleensä maantieteellisesti ei-eurooppalaisena, mongolisena tai erityisenä pohjoisena naparotuna. 

1800-luvun rotuteorioissa käsitys kehityksen suunnasta muuttui. Kun aikaisemmin oli arveltu, että kehitys oli johtanut ihannetyypin rappeutumiseen, oli suunta nyt päinvastainen, mustista ja värillisistä roduista valkoiseen kehittyneeseen rotuun. Saamelaisten väitettiin jääneen tällä ihmiskunnan valtatiellä pientareelle tai eksyneen syrjäpolulle jonkinlaisena jäännerotuna tai protomorfisena, esiasteisena rotuna.
Monissa rotuluokituksissa heidät laskettiin keltaisen ja valkoisen rodun väliin niiden esiasteeksi tai jäänneroduksi. 1800-luvulla saamelaisista tuli ei-eurooppalainen rotu myös ajallisesti. Saamelaisia voitiin pitää Euroopan alkuperäisinä asukkaina, mutta aikalaiseurooppalaisia he eivät olleet, sillä he kuuluivat joko ihmiskunnan menneisyyteen tai ei-historialliseen, ajattomaan tilaan. 

(Kts. myös Saamelaiset klassisissa rotuteorioissa ja Saamelaiset 1800-luvun rotuteorioissa
[PI]