KU13 Maa- ja ympäristötaide

Kurssilla paneudutaan ympäristön havainnointiin. Osa kurssista suoritetaan tavallisten oppituntien puitteissa, osa koulunulkopuolisena tapahtumana, esimerkiksi lumi- ja jääveistotyöskentelynä.

Nina Turula ja Karoliina Rankinen 2009