Hakeminen opiskelijaksi IB-ohjelmaan

SIVUT PÄIVITETTY 20.4.2020

Oulun Lyseon lukion IB-ohjelmaan otetaan 2020 keväällä  50 uutta opiskelijaa. Hakeminen tehdään opintopolun kautta kuten muihinkin lukio-opintoihin. Valintaperusteet ovat muuttuneet. Varsinaisessa yhteivalinnassa ei erillistä valintakoetta järjestetä. Hakijan valintapistemäärä (maksimi 11 valintapistettä) saadaan summana seuraavista:

  • Perusasteen päättötodistuksen keskiarvo =(äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto) painotettuna A -englannin, äidinkielen ja matematiikan arvosanoilla (maksimi 10 valintapistettä, painokerroin painotetuissa 2)
  • IB Middle Years Programme Personal Project -työ (enintään 1 piste)

Mikäli hakija on opiskellut International Baccalaureate (IB) Middle Years -ohjelmassa, tulee hänen toimittaa personal project -työn predicted grade -arvosanatiedot Heli-Maarit Miihkiselle (Oulun Lyseon lukio, Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu) 13.4. mennessä. 

 

Lisätietoja antaa Oulun Lyseon lukion IB-koordinaattori Heli-Maarit Miihkinen. 

IB-koordinaattori
Kajaaninkatu 3
FIN-90100 OULU

Puh: +358 447039455

Email: oulunlyseoib@ouka.fi