Miksi kannattaa tulla Lyseoon

Koska Lyseo on suuri koulu, on meillä mahdollisuus tarjota opiskelijoille runsaasti erilaisia kursseja eri oppinaineissa. Yli 600 vuosittaisen kurssin tarjonnasta opiskelija valitsee, mitä kursseja hän missäkin jaksossa suorittaa. Opiskelija saa siis itse suunnitella omat opintonsa, ja tästä syystä opiskelutahti mukautuu joustavasti erilaisiin elämäntilanteisiin ja opiskelutyyleihin. Opintojen järkevään suunnitteluun saa toki apua opinto-ohjaajalta, ryhmänohjaajilta, opettajilta ja erityisiltä opiskelijatuutoreilta, jotka opastavat ensimmäisen vuoden lyseolaisia koulun tapoihin ja toimintaperiaatteisiin.

Kielistä kiinnostuneille Lyseo on oiva valinta. Pitkinä kielinä voi opiskella saksaa, espanjaa, ranskaa, ruotsia ja englantia. B-kieliä on tarjolla kuusi: ruotsi, espanja, latina, ranska, saksa ja venäjä. Lyseo on ainoa Oulun koulu, jossa voi opiskella latinaa. Monia kursseja – esimerkiksi matematiikkaa, psykologiaa ja biologiaa – voi opiskella myös englanniksi.

Kuvataiteessa Lyseolla on pitkät perinteet. Tälläkin hetkellä tarjolla on 17 erilaista kuvataiteen kurssia: grafiikkaa, kuvanveistoa, valokuvausta, elävän mallin piirustusta, taidehistoriaa.

Luonnontieteissä ja matematiikassa Lyseolla on laaja kurssitarjonta. Koulumme opiskelijat ovatkin osallistuneet aktiivisesti Suomen Akatemian järjestämään lukiolaisten tiedekilpailuun (Viksu). Lyseolaiset ovat sijoittuneet usein kärkipaikoille muun muassa matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja historian tutkielmillaan ja voittaneet näin jopa suoran pääsyn yliopistoon.

Monikultuurisuus on osa lyseolaisen arkipäivää. Koulussamme on opiskelijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Lyseon tarjoaa mahdollisuuden osallistua myös erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. Olemme esimerkiksi osallistuneet (ainoana kouluna Suomessa!) jo yli kymmenen vuoden ajan niin sanottuun Euro Week -tapahtumaan. 

Monissa oppiaineissa opetusta syvennetään erilaisilla retkillä ja erikoiskursseilla. Useana vuonna esimerkiksi IB-opiskelijat opiskelijat ovat tehneet kulttuurimatkan Lontooseen. Lisäksi opiskelua elävöitetään käymällä teatterissa, elokuvissa, käräjillä, Kierikin kaivauksilla, Kalevassa – ja lukuisissa muissa paikoissa. Keskustassa sijaitsevasta Lyseosta on helppo lähteä mihin tahansa kaupungissa olevaan kohteeseen. Tuoreimpia tapahtumia voit lukea vaikka vuoden verkkosivustomme uutisarkistosta.