Lukiodiplomit

Lukio-opintojen osana voi suorittaa myös erilaisia lukiodiplomeja, joista valtakunnallisia ovat  kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa suoritettavat diplomit. Lyseolaiset ovat viime vuosina suorittaneet kuvataiteen, liikunnan ja musiikin diplomeja. Tarkempia tietoja mahdollisuuksista saa oppiaineiden opettajilta (suoritusmahdollisuudet vaihtelevat vuosittain muun muassa opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan). 

Oulun kaupungin lukioissa on mahdollisuus suorittaa myös lukion kirjallisuusdiplomi. Lisätietoja saa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta.