Oulun Lyseon vanhempainyhdistys ry.

Oulun Lyseon vanhempainyhdistys ry.

Yhdistyksen tarkoitus on

 • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda nuorille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain muun muassa abien penkkarijuhlan yhteydessä ruokailun ja kahvihetken abeille, opettajille ja abien ystäville sekä sukulaisille.
Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen.

Kaikki Oulun Lyseon lukion oppilaiden vanhemmat/huoltajat ovat oikeutettuja yhdistyksen jäseniksi. Voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun 20 euroa yhdistyksen tilille FI53 5740 4420 0569 76. Kannatusjäsenmaksujen tuotto jaetaan oppilaille stipendeinä.

 


Penkkareiden ja vanhojen päivien ajankohta siirtyi etäopetuksen ja koronan takia

Penkkarit virtuaalisesti 13.4.2021 ja Vanhojenpäivä 27.8.2021

Oulun lukioiden penkkarit ja vanhojen päivä järjestetään tänä keväänä poikkeuksellisesti huhtikuussa, penkkarit 13. huhtikuuta ja vanhojen päivä 30. huhtikuuta.  

Perinteiseen penkkarijuhlintaan ei tänä keväänä ole mahdollisuutta. Penkkariajelua ei voida toteuttaa, kuten ei myöskään mitään yhteistä tapahtumaa eikä edes kokoontumista koululle. 

Oulun kaupungin lukiot ovat yhdessä sopineet, että penkkareita juhlitaan kullakin lukiolla virtuaalisesti koulun oman suunnitelman mukaisesti. 

Vanhempainyhdistys selvittää, saammeko mahdollisesti tälle sivulle linkin tai tallenteen, mistä penkkarihumua voisi aistia kotoa käsin. 

Vanhempainyhdistyksen johtokunnan seuraava kokous on Teams -etäyhteydellä 7.4.21 ja käsittelemme silloin vielä penkkareiden tilannetta ja päivitämme kokouksen jälkeen tiedot nettisivulle. 

Anu Saarela 
vanhempainyhdistyksen pj.                                  
penkkaritoimikunnan koollekutsuja  

Mika Aalto 
rehtori


Oulun Lyseon lukion vanhempainyhdistys kannustaa kaikkia oppilaita ja opettajia sekä vanhempia noudattamaan viranomaisten koronaohjeita ja välttämään tai siirtämään tapahtumien ja kokoontumisten järjestämistä. Toivotamme myös voimia kouluihin, joiden arkeen tilanne vaikuttaa poikkeuksellisella tavalla ympäri Suomea. Tätä tukea kaikki vanhemmat voivat osoittaa noudattamalla viranomaisten ohjeita, keskustelemalla nuorten kanssa asiallisesti aiheesta sekä pitämällä heistä ja muista läheisistä hyvää huolta. Koulun johdolle on myös syytä antaa työrauha opetuksen järjestämisen turvaamiseksi. Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisy on yhteinen tehtävämme ja asia koskettaa meitä kaikkia.

Tässä vielä viranomaisohjeita tiivistetysti:

 • Suositellaan käyttämään kasvomaskia julkisissa sisätiloissa ja yleisötapahtumissa.
 • Suositellaan, että ei pidetä yli 20 hengen yksityistilaisuuksia.
 • Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoiseen harrastamiseen tehtyjä ohjeita.
 • Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike).
 • Huolehditaan käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Vanhempainyhdistys toivottaa kaikille opiskelijoille opiskeluintoa sekä opettajille työniloa poikkeustilanteesta huolimatta!

OULUN LYSEON LUKION VANHEMPAINYHDISTYS ry.

Johtokunta


 

Oulun Lyseon lukion vanhempainyhdistys on pitänyt vuosikokouksen 10.9.2020. Kokouksessa päätettiin mm. seuraavat asiat:

 • vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös
 • valittiin puheenjohtaja kaudelle 2020-2021 (uuden johtokunnan yhteystiedot alla)
 • valittiin johtokunta kaudelle 2020-2021 (uuden johtokunnan yhteystiedot alla)
 • valittiin toiminnantarkastajaksi kaudelle 2020-2021 apulaisrehtori Päivi Pirilä
 • vahvistettiin jäsenmaksuksi kaudelle 2020-2021 20 €
 • vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokouksesta Anu Saarela, 0400 467 698, anu.saarela@pohjois-pohjanmaa.fi

 

Johtokunnan seuraava kokous on 2.3.2021 klo 17.30 Teams etäyhteydellä.
Lisätietoja pj. Anu Saarela

Säännöt

Yhteystiedot

Toimintakertomus 2019-2020

Toimintasuunnitelma 2020-2021