Oulun Lyseon vanhempainyhdistys ry.

 

Oulun Lyseon vanhempainyhdistys ry.

Yhdistyksen tarkoitus on

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda nuorille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

Vanhempainyhdistys järjestää vuosittain muun muassa abien penkkarijuhlan yhteydessä ruokailun ja kahvihetken abeille, opettajille ja abien ystäville sekä sukulaisille.
Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen.

Kaikki Oulun Lyseon lukion oppilaiden vanhemmat/huoltajat ovat oikeutettuja yhdistyksen jäseniksi. Voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun 20 euroa yhdistyksen tilille FI53 5740 4420 0569 76. Kannatusjäsenmaksujen tuotto jaetaan oppilaille stipendeinä.


Oulun Lyseon lukion vanhempainyhdistys kannustaa kaikkia oppilaita ja opettajia sekä vanhempia noudattamaan viranomaisten koronaohjeita. Toivotamme myös voimia kouluihin, joiden arkeen tilanne vaikuttaa poikkeuksellisella tavalla ympäri Suomea. Tätä tukea kaikki vanhemmat voivat osoittaa noudattamalla viranomaisten ohjeita, keskustelemalla nuorten kanssa asiallisesti aiheesta sekä pitämällä heistä ja muista läheisistä hyvää huolta. Koulun johdolle on myös syytä antaa työrauha opetuksen järjestämisen turvaamiseksi. Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisy on yhteinen tehtävämme ja asia koskettaa meitä kaikkia.

Koronatilanteen mahdollisesti tasaantuessa lukuvuoden 2021–2022 tavoitteena on rakentaa yhdessä uudenlaista, sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Muuttuvaan arkeen vaikuttavat korona-ajan lisäksi lukiokoulutusta koskevat uudistukset, joiden mukainen toiminta aloitetaan lukuvuonna 2021–2022. Uudistusten keskiössä on ollut erityisesti lukiolaisten hyvinvoinnin ja oppimisen tuen, osallisuuden ja yhteisen tekemisen vahvistaminen. Nämä tavoitteet tulevat osaksi lukioarkea samanaikaisesti poikkeuksellisesta tilanteesta palautumisen kanssa. Tärkeintä on turvata elämänmyönteiset, yhteisöstä voimaa ammentavat rutiinit ja henkilökunnan ja opiskelijoiden jaksaminen sekä opiskelijan mahdollisuus opiskella ja saada riittävästi ohjausta ja tukea.

Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

Vanhempainyhdistys toivottaa kaikille opiskelijoille opiskeluintoa sekä opettajille työniloa jatkuvasta poikkeustilanteesta huolimatta!

OULUN LYSEON LUKION VANHEMPAINYHDISTYS ry.
Johtokunta


Oulun Lyseon lukion vanhempainyhdistys on pitänyt vuosikokouksen 3.11.2021. Kokouksessa päätettiin mm. seuraavat asiat:

  • vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös
  • valittiin puheenjohtaja kaudelle 2021-2022 (uuden johtokunnan yhteystiedot alla)
  • valittiin johtokunta kaudelle 2021-2022 (uuden johtokunnan yhteystiedot alla)
  • valittiin toiminnantarkastajaksi kaudelle 2021-2022 apulaisrehtori Päivi Pirilä
  • vahvistettiin jäsenmaksuksi kaudelle 2021-2022 20 €
  • vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022

Seuraava johtokunnan kokous on Oulun Lyseolla (tarvittaessa etäyhteydellä) 15.12.2021 klo 18.00.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta ja johtokunnan kokouksesta pj. Tiina Koskela, koskela.t@hotmail.com


 

 

Säännöt

Yhteystiedot

Toimintakertomus 2020-2021

Toimintasuunnitelma 2021-2022