CERN 2012-2013

CERN 2012-2013

Opiskelua Hiukkasneuvolassa (Cern-kurssin preppaustuntien nimitys)

Cern-projekti on aina muutaman vuoden välein toistuva yhteistyöhanke, jossa opiskelijat perehtyvät hiukkasfysiikkaan ja osallistuvat tiedeleirille CERNissä, Genevessä.

Projektissa mukana olevat oppilaitokset:

Madetojan musiikkilukio
Laanilan lukio
Merikosken lukio
Karjasillan lukio
Oulun Lyseon lukio

Projektin lyhyt kuvaus

Vuonna 2013 projektissa oli mukana 20 opiskelijaa. Projektiin hakeneista valinta tehtiin fysiikan kurssimenestyksen ja jatko-opiskelusuunnitelmien perusteella.

Matkaa edeltää soveltava CERN-hiukkasfysiikan kurssi, jossa opiskellaan atomimalleja, ydinreaktioita, hiukkaskiihdyttimiä yms. hiukkasfysiikkaa. Kurssin tavoitteena on varustaa opiskelijat riittävällä pohjatiedolla, jotta CERNin luennoista ymmärtäisi mahdollisimman paljon. Kurssiin kuuluu luentojen ja ryhmätöiden lisäksi lisäksi myös vierailuja ja yleisöluentoja.

Opiskelijoilla on CERNissä ainutlaatuinen tilaisuus päästä seuraamaan kansainvälisessä tutkimuskeskuksessa tutkijoiden ja eri tekniikan alan ammattilaisten työtä läheltä. Tiedeopintomatkan opettajina ja tutkimusasemien oppaina toimivat CERNin tutkijat. Tärkeimpiä tavoitteita on lähentää tiedollista opetusta ja käytännön työtä luonnontieteiden parissa ja motivoida opiskelijoita luonnontieteen ja tekniikan jatko-opintoihin sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Tiedeopintomatkan aikana opiskelijat tutustuvat myös YK:n Geneven päämajaan, jonne on varattu englanninkielinen opastettu tutustumiskierros. Lisäksi opiskelijat pääsevät monissa eri yhteyksissä harjoittamaan kielitaitoaan ja lisäämään yleissivistystään.

Projektiin osallistuvat lukiot ovat aikaisemminkin tahoillaan järjestäneet tiedeopintomatkoja CERNissä, mutta nyt olemme toista kertaa luoneet laajemman verkoston tätä tarkoitusta varten. Näin voimme hyödyntää kunkin koulun asiantuntemusta tämän projektin järjestämisessä. Aikaisempina vuosina projekteihin osallistuneet oululaiset opiskelijat ovat olleet erittäin motivoituneita ja heidän aktiivisuutensa on saanut erityistä kiitosta CERNin tutkijoilta.

Projektista tiedotetaan kunkin koulun kotisivuilla.

Opintomatkan rahoitus on koostunut yksityishenkilöiden, projektiin osallistuvien koulujen ja sponsorien lahjoituksina sekä opiskelijoiden varainhankintatyönä (kahvituksia vanhempainilloissa ja leivonnaisten myyntiä).

Sponsorit:

Oulun kaupunki

Opetushallitus

Teknologiateollisuus ry

Suomen Fyysikkoseura


Opiskelijoiden kurssityöesityksiä Cerniin liittyvistä aiheista:

CMS-tukiasema

Antimateria

Hiukkasfysiikka Lääketieteessä

Neutriinot

Higgsin Bosoni


Linkkejä:

Matkapäiväkirja

Kuvia matkasta