Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle

Suomessa liikenneturvallisuus on vuosien varrella kehittynyt, mutta vielä on tehtävää. Suomen tieliikenteessä kuolee noin 260 ihmistä vuodessa ja loukkaantuneita tilastoidaan noin 7 100. Asukaslukuun suhteutettuna Suomi sijoittuu EU-maiden keskitasoon ja kaikki muut Pohjoismaat ovat liikenneturvallisuudessa Suomea edellä. Erityisen huolestuttavaa on, että nuoria, 15-20-vuotiaita, kuolee Suomessa liikenteessä lähes kaksinkertainen määrä verrattuna turvallisimpiin maihin.
 
Nyt on aika lähteä etsimään uusia keinoja nuorten liikenneturvallisuuden kohentamiseksi. On tärkeää kuunnella nuoria, kun halutaan edistää nuorten turvallista liikennekäyttäytymistä. Liikennekulttuurin muutokseen tarvitaan rangaistusten ja promillerajojen lisäksi muutakin - tähän näkökulmaan toivotaan juuri nuorten ajatuksia.
 
Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko on käynnistänyt syksyllä 2014 ”Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle” –hankkeen. Oulun Lyseon lukio on kutsuttu mukaan hankkeen kummikouluksi. Lyseota hankkeessa edustavat opiskelijat Venla Kallio ja Matias Kylmänen sekä opinto-ohjaaja Mervi Tuomela. Hankkeessa on mukana 13 koulua eri puolilta Suomea, erilaisista liikenneympäristöistä maaseudulta suuriin kaupunkeihin. Kummikoulut ovat sitoutuneet olemaan mukana hankkeessa kevääseen 2016 saakka.
 
”Nuorten ääni liikenneturvallisuudelle” -hankkeen kummikoulujen edustajat kokoontuivat liikenne- ja viestintäministeriössä 13. marraskuuta aloitusseminaarin merkeissä. Valmennuspäivään osallistui runsaat 40 lasta ja nuorta opettajineen eri puolilta Suomea. Päivän aikana pohdittiin yhdessä keinoja nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja haettiin nuorilta ideoita mm. käynnissä olevaan tieliikennelain kokonaisuudistukseen ja ajokoulutusuudistuksen valmisteluun.
 
Yhteistyö jatkuu vuonna 2015 alustavasti ainakin kahdella seminaarilla kummikoulujen osalta. Tarkoituksena on saada ajatuksia ja ideoita laajemminkin lasten ja nuorten tietoisuuteen, joten hankkeen osalta näkyvyyttä saadaan varmasti jatkossa täällä Lyseollakin.
 
Jos sinulla on toiveita, ideoita tms. hankkeeseen liittyen, voit olla siitä yhteydessä opinto-ohjaaja Mervi Tuomelaan, mervi.tuomela (ät) ouka.fi
 
 
Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko avasi päivän ohjelman liikenneministeriössä.
 
Valmennuspäivään osallistui runsaat 40 lasta ja nuorta opettajineen eri puolilta Suomea.
 
Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua poliisiautoon.